Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Vplyv BREXITu na štatistické zisťovania INTRASTAT-SK

Vplyv BREXITu na štatistické zisťovania INTRASTAT-SK

Posledná aktualizácia: 03.01.2020

Pripravovaný odchod Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z EÚ (BREXIT) sa priamo dotkne vykazovania v systéme INTRASTAT-SK, v ktorom spravodajské jednotky vykazujú prijatia a odoslania tovaru z a do krajín EÚ.

Spojené kráľovstvo zatiaľ nerozhodlo o svojom postupe pri vystúpení z EÚ preto by sa spravodajské jednotky systému INTRASTAT-SK mali pripraviť na dva možné scenáre: BREXIT s dohodou a BREXIT bez dohody.

BREXIT dohodou

 • Počas prechodného obdobia (do 31.12.2020) budú platiť rovnaké pravidlá, ako keby bolo Spojené kráľovstvo členským štátom EÚ.
 • Spravodajské jednotky budú vykazovať prijatia a odoslania tovaru z a do Spojeného kráľovstva na INTRASTAT-SK hláseniach.
 • Spracovanie štatistiky zahraničného obchodu vrátane odhadov a imputácií bude realizované štandardnými postupmi.

BREXIT bez dohody (tzv. tvrdý BREXIT)

 • Na dovozy a vývozy tovaru z a do Spojeného kráľovstva sa bude vzťahovať colná a daňová legislatíva týkajúca sa obchodu s tretími krajinami. Zdrojom údajov pre štatistiku zahraničného obchodu so Spojeným kráľovstvom budú colné vyhlásenia.
 • Spravodajské jednotky systému INTRASTAT-SK, ktorým bola určená povinnosť na základe údajov za rok 2019 a obchodujú so Spojeným kráľovstvom, budú predkladať:
  • nulové hlásenia, ak obchodovali výhradne so Spojeným kráľovstvom,
  • INTRASTAT-SK hlásenia, ak obchodovali aj s inými členskými štátmi a ich obchod so zostávajúcimi členskými štátmi za rok 2019 je nižší ako stanovené prahy.
 • V oboch prípadoch budú mať spravodajské jednotky možnosť požiadať o zrušenie spravodajskej povinnosti pre rok 2020.
 • Pri spracovaní štatistiky zahraničného obchodu budú osobitne kontrolované údaje hospodárskych subjektov obchodujúcich so Spojeným kráľovstvom.

Viac informácií k spravodajskej povinnosti v prípade tzv. tvrdého BREXITu poskytnú pracovníci konzultačného pracoviska systému INTRASTAT-SK:

e-mail: intrastat-sk@statistics.sk, tel. č.: 02/50 23 62 77, 50 23 62 78.

Štatistický úrad SR dáva do pozornosti:

Informačnú kampaň Európskej komisie zameranú na pripravenosť podnikov z krajín EÚ ako reakciu na riziko odchodu Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska bez dohody (tzv. tvrdý BREXIT).

Informácie na portáli finančnej správy určené pre obchodnú verejnosť, teda pre spoločnosti, ktoré obchodujú so Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska a chcú tak robiť aj po dni jeho opustenia EÚ.


/wps/portal/ext/surveys/intrastat/brexit Vplyv BREXITu na štatistické zisťovania INTRASTAT-SK Z6_VLP8BB1A00C170QI26GSJJ16S3 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Zber údajov /Zahraničný obchod - INTRASTAT-SK /Brexit