Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
PortalSubmenuPortlet
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov (SODB)

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

Obrázok

31.05.2024 | Informačno propagačná publikácia | Ročne | Štatistický úrad SR | Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

SODB pre najmenších

Publikácia má za cieľ najmladším čitateľom hravou formou priblížiť výsledky Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021.

Ilustračný obrázok/illustrative image

20.12.2023 | Publikácia - údajové prehľady | Neuvedená | Štatistický úrad SR | Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

Štatistický lexikón obcí Slovenskej republiky 2021

Lexikón prináša pohľad na rozmanitosť našich sídel prostredníctvom vybraných údajov o obyvateľstve a jeho štruktúrach, o ekonomickej aktivite...

Ilustračný obrázok

31.10.2023 | Analytická publikácia | Neuvedená | Štatistický úrad SR | Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

Štatistika v súvislostiach - Rodinné správanie populácie Slovenska

Prierezová analytická publikácia zameraná na aktuálne charakteristiky rodinného správania, premeny rodinného správania,...

Ilustračný obrázok

23.06.2023 | Analytická publikácia | Neuvedená | Štatistický úrad SR | Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021: Národná analytická správa

Publikácia obsahuje komplexný analytický pohľad na populáciu SR a podmienky jej bývania k referenčnému dátumu Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021

Fakty o zmenách v živote obyvateľov SR 2014 60x85

19.12.2014 | Analytická publikácia | Neuvedená | Štatistický úrad SR | Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

Fakty o zmenách v živote obyvateľov SR

Analytická publikácia zostavená z výsledkov Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011. Jej obsahom sú vybrané údaje za Slovenskú republiku a kraje...

Koľko nás je, aké domácnosti tvoríme

18.12.2014 | Informačno propagačná publikácia | Neuvedená | Štatistický úrad SR | Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

Koľko nás je, aké domácnosti tvoríme

Celofarebná brožúra prezentujúca bytové, hospodáriace a cenzové domácnosti v SR a krajoch podľa počtu členov, závislých detí,...

Koľko nás je, kde a ako pracujeme 2014 60x85

15.12.2014 | Informačno propagačná publikácia | Neuvedená | Štatistický úrad SR | Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

Koľko nás je, kde a ako pracujeme

Plnofarebná brožúra prezentujúca dáta zo SODB 2011 týkajúce sa ekonomickej aktivity obyvateľov, vzdelania...

Zbroník príspevkov/proceedings

06.03.2014 | Informačno propagačná publikácia | Neuvedená | Štatistický úrad SR | Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

Potrebuje ešte Slovensko po sčítaní 2011 ďalší cenzus?

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Štatistického úradu SR obsahuje 16 príspevkov autorov pôsobiacich v rôznych oblastiach spoločenského...

Historicko – demografický lexikón obcí Slovenska 1880 – 1910

18.12.2012 | Publikácia - údajové prehľady | Neuvedená | Štatistický úrad SR | Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

Historicko – demografický lexikón obcí Slovenska 1880 – 1910

Cieľom Historicko-demografického lexikónu obcí Slovenskej republiky 1880 - 1910 je vyplniť biele miesto a v kontexte novodobých možností spracovania..


/wps/portal/ext/themes/demography/census/publications Sčítanie obyvateľov, domov a bytov (SODB) Z6_VLP8BB1A0G7T10INNSUV8Q3QR6 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Štatistiky /Demografia a sociálne štatistiky /Sčítanie obyvateľov, domov a bytov /Publikácie