Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
PortalSubmenuPortlet
Náklady práce
Print Mail TW FB WA

Náklady práce

03.04.2014 |

V rámci štatistiky trhu práce sú zabezpečované a poskytované informácie o stave a vývoji miezd a ostatných nákladov práce. Základným zdrojom týchto informácií sú pravidelné štatistické podnikové zisťovania. Štvrťročné podnikové výkazníctvo o práci slúži na základný zber údajov o vyplatených mzdách, náhradách miezd a ostatných priamych zárobkov v podnikoch a nepodnikateľských organizáciách. Ročné zisťovania sú určené na podrobnejšie monitorovanie odmeňovania za prácu. Hlavným cieľom ročného výberového zisťovania o štruktúre miezd zamestnancov je získanie informácií o štruktúre a diferenciácii miezd zamestnancov v hrubej a čistej forme podľa zamestnania, pohlavia, veku, vzdelania, ekonomickej činnosti, krajov, mzdových pásiem a ďalších triedení. Ročné zisťovanie o úplných nákladoch práce dopĺňa spektrum informácií o odmeňovaní o údaje, ktoré komplexne vyjadrujú úroveň a štruktúru výdavkov zamestnávateľov na pracovnú silu v triedení podľa odvetví, krajov, druhov vlastníctva a typov organizácií podľa počtov zamestnancov a vybraných právnych foriem.


/wps/portal/ext/themes/demography/cost/about Náklady práce Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2493 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Štatistiky /Demografia a sociálne štatistiky /Náklady práce /O téme