Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
PortalSubmenuPortlet
Kultúra
Print Mail PDF TW FB WA

Kultúra

09.02.2024 | | Počet zobrazení: 130932

Štatistika kultúry obsahuje široký rozsah informácií o činnostiach v oblasti kultúry týkajúcich sa štátnych, mestských, resp. obecných a súkromných kultúrnych zariadení.

Zahŕňa údaje o subjektoch profesionálneho scénického umenia (údaje do roku 2020 boli o divadlách), hudobných telesách, audiovizuálnych dielach, rozhlasovom a televíznom vysielaní, verejných, ústredných vedeckých a vysokoškolských knižniciach, periodickej tlači, múzeách, galériách, hvezdárňach a planetáriách, zoologických a botanických záhradách, ochrane pamiatkového fondu, jaskyniach, vybraných ukazovateľoch za päť najpočetnejších cirkví, členstve v občianskych združeniach, komorách a odborových zväzoch a o príjmoch a výdavkoch v príspevkových kultúrnych zariadeniach.

Zdroje údajov:

  • Ministerstvo kultúry SR www.culture.gov.sk
  • Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR (vysokoškolské (akademické) knižnice) www.minedu.sk
  • Ministerstvo životného prostredia SR (zoologické záhrady) www.enviro.gov.sk
  • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (https://www.uniag.sk/) a Združenie arborét a botanických záhrad Slovenska (botanické záhrady)
  • Správa slovenských jaskýň www.ssj.sk

Uvedené štatistické zisťovania sa vykonávajú s ročnou periodicitou. Týkajú sa činnosti a siete štátnych, regionálnych, obecných a súkromných kultúrnych zariadení.


/wps/portal/ext/themes/demography/culture/about Kultúra Z6_Q7I8BB1A085700INSU00VS0C46 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Štatistiky /Demografia a sociálne štatistiky /Kultúra /O téme