Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
PortalSubmenuPortlet
Kultúra

Kultúra

06.05.2014 |

Štatistika kultúry obsahuje široký rozsah informácií o činnostiach v oblasti kultúry týkajúcich sa štátnych, mestských, resp. obecných a súkromných kultúrnych zariadení.

Zahŕňa údaje o divadlách, hudobných telesách, audiovizuálnych dielach, rozhlasovom a televíznom vysielaní, verejných, ústredných vedeckých a vysokoškolských knižniciach, periodickej tlači, múzeách, galériách, hvezdárňach a planetáriách, zoologických a botanických záhradách, ochrane pamiatkového fondu, jaskyniach, vybraných ukazovateľoch za päť najpočetnejších cirkví, členstve v občianskych združeniach, komorách a odborových zväzoch a o príjmoch a výdavkoch v príspevkových kultúrnych zariadeniach.

Zdrojom údajov sú:

Uvedené štatistické zisťovania sa vykonávajú s ročnou periodicitou. Týkajú sa činnosti a siete štátnych, regionálnych, obecných a súkromných kultúrnych zariadení.

Váš názor
na internetovú stránku ŠÚ SR
je pre nás dôležitý
Váš názor
/wps/portal/ext/themes/demography/culture/about Kultúra Z6_Q7I8BB1A085700INSU00VS0C46 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Štatistiky /Demografia a sociálne štatistiky /Kultúra /O téme