Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
PortalSubmenuPortlet
Príjmy, výdavky a životné podmienky

Príjmy a spotreba

20.12.2021 | Publikácia - údajové prehľady | Príjmy a spotreba | Ročne | Ústredie ŠÚ SR

Spotreba potravín v SR v roku 2020

Spotreba potravín a nápojov v roku 2020.

Ilustračný obrázok

27.07.2021 | Príjmy a spotreba | Analytická publikácia | Ročne | Ústredie ŠÚ SR

EU SILC 2020 - Indikátory chudoby a sociálneho vylúčenia

Publikácia „EU SILC 2020 - Indikátory chudoby a sociálneho vylúčenia“ poskytuje prehľad o základných indikátoroch chudoby a sociálneho vylúčenia...

22.12.2020 | Publikácia - údajové prehľady | Príjmy a spotreba | Ročne | Ústredie ŠÚ SR

Spotreba potravín v SR v roku 2019

Spotreba potravín a nápojov v roku 2019.

09.09.2020 | Publikácia - údajové prehľady | Príjmy a spotreba | Ročne | Ústredie ŠÚ SR

EU SILC 2019 - Indikátory chudoby a sociálneho vylúčenia

Analytická publikácia podáva prehľad o indikátoroch chudoby a sociálneho vylúčenia zo zisťovania EU SILC 2019.

08.09.2020 | Publikácia - údajové prehľady | Príjmy a spotreba | Ročne | Ústredie ŠÚ SR

EU SILC 2019 - Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností v SR

Publikácia poskytuje prehľad o príjmoch a životných podmienkach domácností zo zisťovania EU SILC 2019.


/wps/portal/ext/themes/demography/income/publications Príjmy, výdavky a životné podmienky Z6_Q7I8BB1A08BV20I7NR1KQQG5O1 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Štatistiky /Demografia a sociálne štatistiky /Príjmy, výdavky a životné podmienky /Publikácie