Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
PortalSubmenuPortlet
Spravodlivosť a kriminalita
Print Mail PDF TW FB WA

Spravodlivosť a kriminalita

15.04.2013 | | Počet zobrazení: 132648

Údaje o kriminalite sa získavajú z Evidenčno-štatistického systému kriminality vedeného Policajným zborom Slovenskej republiky. V tomto systéme sa sústreďujú údaje o trestných činoch a údaje o známych páchateľoch (vyšetrovaných osobách). Pre úplnosť štatistík sú v tabuľkách zahrnuté aj údaje evidované Železničnou políciou, Vojenskou políciou, Zborom väzenskej a justičnej stráže a Colným riaditeľstvom.

Zdrojom štatistických údajov o požiaroch je Ministerstvo vnútra SR, resp. Prezídium Hasičského a záchranného zboru.


/wps/portal/ext/themes/demography/justice/about Spravodlivosť a kriminalita Z6_Q7I8BB1A085700INSU00VS0KK6 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Štatistiky /Demografia a sociálne štatistiky /Spravodlivosť a kriminalita /O téme