Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
PortalSubmenuPortlet
Práca
Print Mail PDF TW FB WA

Práca

Posledná aktualizácia: 19.04.2023 | Počet zobrazení: 62852

V rámci štatistiky práce sú zabezpečované a poskytované informácie o stave a vývoji zamestnanosti, nezamestnanosti a o voľných pracovných miestach. Základným zdrojom týchto informácií sú pravidelné štatistické zisťovania, ktoré prebiehajú v podnikoch a domácnostiach.

Štvrťročné podnikové výkazníctvo o práci je zamerané na základný zber údajov o priemernom evidenčnom počte zamestnancov, odpracovaných hodinách, voľných a obsadených pracovných miestach. Informácie sú získavané od zamestnávateľov prostredníctvom elektronického zberu údajov v prostredí integrovaného štatistického informačného systému.

Štvrťročné výberové zisťovanie pracovných síl (VZPS) slúži na kontinuálne štvrťročné monitorovanie ponuky pracovných síl s orientáciou na ekonomickú aktivitu obyvateľstva, zamestnanosť a nezamestnanosť. Informácie sú zhromažďované prostredníctvom dotazníkov v domácnostiach.


/wps/portal/ext/themes/demography/labour/about Práca Z6_Q7I8BB1A0ORL00IB21H4CK3CO5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Štatistiky /Demografia a sociálne štatistiky /Práca /O téme