Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
PortalSubmenuPortlet
Životné prostredie

Životné prostredie

Enviromentálne účty - Účet materiálových tokov 2010 – 2016

20.12.2018 | Publikácia - údajové prehľady | Ročne | Ústredie ŠÚ SR | Životné prostredie

Enviromentálne účty - Účet materiálových tokov 2010 – 2017

Publikácia obsahuje údaje za účet materiálových tokov za Slovenskú republiku v členení podľa klasifikácie tokov ...

Odpadky s Slovenskej republike

13.12.2018 | Publikácia - údajové prehľady | Ročne | Ústredie ŠÚ SR | Životné prostredie

Odpady v Slovenskej republike za rok 2017

Údaje o odpadoch (nebezpečné a ostatné) z hospodárstva podľa druhov odpadov a spôsobu nakladania, údaje o komunálnom odpade podľa druhov ...

Životné prostredie v SR (vybrané ukazovatele)

28.11.2018 | Publikácia - údajové prehľady | Ročne | Ústredie ŠÚ SR | Životné prostredie

Životné prostredie v Slovenskej republike (vybrané ukazovatele v rokoch 2013 - 2017)

V publikácii sú prezentované údaje o jednotlivých zložkách životného prostredia a ich stave (chránené územia, pôda, zver, ovzdušie, voda)...

Enviromentálne účty - Účet materiálových tokov 2010 – 2016

19.12.2017 | Publikácia - údajové prehľady | Ročne | Ústredie ŠÚ SR | Životné prostredie

Enviromentálne účty - Účet materiálových tokov 2010 – 2016

Údaje za účet materiálových tokov v členení podľa klasifikácie tokov domácej ťažby a zahraničného obchodu prezentované v tabuľkách a grafoch...

Odpadky s Slovenskej republike

29.11.2017 | Publikácia - údajové prehľady | Ročne | Ústredie ŠÚ SR | Životné prostredie

Odpady v Slovenskej republike za rok 2016

Údaje o odpadoch (nebezpečné a ostatné) z hospodárstva podľa druhov odpadov a spôsobu nakladania, údaje o komunálnom odpade podľa druhov KO...

/wps/portal/ext/themes/environment/environment/publications Životné prostredie Z6_VLP8BB1A0G7T10INNSUV8Q3MF5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Štatistiky /Životné prostredie /Životné prostredie /Publikácie