Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Indikátory
Print Mail TW FB WA

Indikátory

Posledná aktualizácia: 05.10.2016

Rodové (gender) štatistiky sú prienikom do sveta žien a mužov v súčasnej spoločnosti, vypovedajúcom o ich postavení v rôznych oblastiach života. Sú štatistickou oblasťou, ktorá prechádza cez tradičné oblasti za účelom identifikácie, produkcie a diseminácie štatistík, ktoré odrážajú realitu života žien a mužov a politické aspekty rodovej rovnosti. Nejde o sledovanie ukazovateľov cez biologický znak - pohlavie, ktorý je daný a nemenný. Rodové štatistiky poukazujú najmä na sociálne rozdiely medzi mužmi a ženami, zohľadňujúce rozdielne životné úlohy a preferencie.

Kvalita života je jednou z pomerne nových oblastí v rámci štatistickej produkcie. Teoreticky vychádza z odporúčaní pre štatistiku, ktoré sú uvedené v tzv. Stiglitz - Sen - Fituossiho správe (2009). Existuje viacero definícií kvality života ako aj viacero teoretických konceptov pre jej meranie. Indikátory kvality života produkované a diseminované Štatistickým úradom Slovenskej republiky sa opierajú o koncept všeobecne prijatý v rámci Európskeho štatistického systému.


/wps/portal/ext/themes/living Indikátory Z6_VLP8BB1A08HM10IFLPVPET1RV0 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Štatistiky /Indikátory