Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj
Print Mail PDF TW FB WA

Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj

Posledná aktualizácia: 25.06.2020 | Počet zobrazení: 76890

Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj

 

Agende 2030 pre udržateľný rozvoj sa venuje samostatná webová stránka, cieľom ktorej je priblížiť základné informácie o programe rozvoja pre medzinárodné spoločenstvo - Agende 2030 a monitorovaní pokroku dosiahnutom pri plnení cieľov udržateľného rozvoja na globálnej úrovni, európskej úrovni, ako aj na národnej úrovni.

Stránka poskytuje prístup k časovým radom národných indikátorov, ktoré sú uložené v štatistickej databáze DATAcube. a odkazy na oficiálne webové sídla a databázy OSN a Eurostatu zamerané na udržateľný rozvoj. Príprava indikátorov a s ním súvisiace monitorovanie pokroku je pokračujúci proces, z uvedeného dôvodu sa stránky a databázy priebežne dopĺňajú a aktualizujú.

Agenda 2030
pre udržateľný rozvoj


/wps/portal/ext/themes/living/agenda Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj Z6_VLP8BB1A00G3D0Q44K4C3B2KM7 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Štatistiky /Indikátory /Indikátory Agendy 2030