Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
PortalSubmenuPortlet
Indikátory kvality života
Print Mail TW FB WA

Indikátory kvality života

Posledná aktualizácia: 11.04.2023

Indikátory kvality života

Kvalita života je jednou z pomerne nových oblastí v rámci štatistickej produkcie. Teoreticky vychádza z odporúčaní pre štatistiku, ktoré sú uvedené v tzv. Stiglitz - Sen - Fituossiho správe (2009). Existuje viacero definícií kvality života ako aj viacero teoretických konceptov pre jej meranie.

Indikátory kvality života produkované a diseminované Štatistickým úradom SR sa opierajú o koncept všeobecne prijatý v rámci Európskeho štatistického systému. Pre tento koncept platia nasledujúce požiadavky:

 • Zdrojom údajov pre indikátory kvality života sú predovšetkým výberové štatistické zisťovania (napr. VZPS, EU SILC, EHIS, RÚ), ktoré zodpovedajú štatistickým požiadavkám na kvalitu, a to najmä robustnosť, včasnosť a porovnateľnosť v rámci EÚ.
 • Navrhnuté indikátory sa týkajú kvality života jednotlivca.
 • Indikátory pokrývajú objektívnu aj subjektívnu stránku kvality života.
 • Indikátory zabezpečujú meranie blahobytu ľudí za nasledujúcich 9 oblastí (dimenzií):
  1. Materiálne životné podmienky,
  2. Produktivita,
  3. Zdravie,
  4. Vzdelanie,
  5. Voľný čas a sociálne vzťahy,
  6. Fyzická a ekonomická bezpečnosť,
  7. Vládnutie a ľudské práva,
  8. Prírodné a životné podmienky,
  9. Celková životná skúsenosť.

V roku 2013 bol do zisťovania EU SILC zaradený modul, ktorý je zdrojom údajov o subjektívnom blahobyte obyvateľov Slovenska, konkrétne o spokojnosti s rôznymi aspektami života, o celkovej spokojnosti, o zmysle života, dôvere v politický a právny systém ale aj o pocitoch.


/wps/portal/ext/themes/living/life/about Indikátory kvality života Z6_VLP8BB1A0OUS40A57129PP2823 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Štatistiky /Indikátory /Indikátory kvality života /O téme