Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
PortalSubmenuPortlet
Národné účty

Národné účty

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

07.03.2019 | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR | Národné účty

Hrubý domáci produkt vo 4. štvrťroku 2018

Vo 4. štvrťroku 2018 oproti 4. štvrťroku 2017 vzrástol objem hrubého domáceho produktu v stálych cenách o 3,6 % (v bežných cenách bol vyšší o 5,3 %).

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

07.03.2019 | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR | Národné účty

Finančné hospodárenie korporácií vo 4. štvrťroku 2018

Korporácie nefinančného a finančného sektora podľa predbežných výsledkov dosiahli vo 4. štvrťroku 2018 zisk v objeme 2 984,6 mil. eur pri medziročnom poklese v bežných cenách o 3,1 %.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

07.03.2019 | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR | Národné účty

Tvorba hrubého kapitálu vo 4. štvrťroku 2018

Objem tvorby hrubého kapitálu sa vo 4. štvrťroku 2018 v porovnaní so 4. štvrťrokom 2017 zvýšil v stálych cenách o 13,9 %. Tvorba hrubého fixného kapitálu sa medziročne zvýšila o 9 %.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

14.02.2019 | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR | Národné účty

Rýchly odhad HDP a zamestnanosti podľa ESA 2010 vo 4. štvrťroku 2018

Objem hrubého domáceho produktu sa podľa rýchleho odhadu vo 4. štvrťroku 2018 oproti 4. štvrťroku 2017 zvýšil v stálych cenách o 3,6 %.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

04.12.2013 | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR | Národné účty

Tvorba hrubého kapitálu v 3. štvrťroku 2013

Objem tvorby hrubého kapitálu v 3. štvrťroku 2013 v porovnaní s 3. štvrťrokom 2012 klesol v stálych cenách o 6,4 %, z toho tvorba hrubého fixného kapitálu o 9,8 %.

Najbližšie budú zverejnené:

15.05.2019
Makroekonomické štatistiky | Národné účty Informatívna správa
1. štvrťrok 2019

Rýchly odhad HDP a zamestnanosti podľa ESA 2010 v 1. štvrťroku 2019

 
06.06.2019
Makroekonomické štatistiky | Národné účty Informatívna správa
1. štvrťrok 2019

Finančné hospodárenie korporácií v 1. štvrťroku 2019

 
06.06.2019
Makroekonomické štatistiky | Národné účty Informatívna správa
1. štvrťrok 2019

Hrubý domáci produkt v 1. štvrťroku 2019

 
06.06.2019
Makroekonomické štatistiky | Národné účty Informatívna správa
1. štvrťrok 2019

Tvorba hrubého kapitálu v 1. štvrťroku 2019

 
/wps/portal/ext/themes/macroeconomic/accounts/news Národné účty Z6_Q7I8BB1A085700INSU00VS0SO6 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Štatistiky /Makroekonomické štatistiky /Národné účty /Aktuality