Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
PortalSubmenuPortlet
Národné účty

Národné účty

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

07.06.2022 | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR | Národné účty

Hrubý domáci produkt v 1. štvrťroku 2022

Rast ekonomiky v prvom štvrťroku nad troma percentami podržal domáci dopyt, k čomu prispela hlavne vyššia spotreba domácností a investičné aktivity.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

07.06.2022 | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR | Národné účty

Tvorba hrubého kapitálu v 1. štvrťroku 2022

Objem investícií počas prvého štvrťroka 2022 vzrástol v bežných cenách o 15,9 %, najviac investovali firmy podnikajúce v nehnuteľnostiach a v priemyselnej výrobe.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

17.05.2022 | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR | Národné účty

Rýchly odhad HDP a zamestnanosti podľa ESA 2010 v 1. štvrťroku 2022

Ekonomika SR v prvom štvrťroku 2022 dosiahla hodnoty z predkrízového obdobia, HDP medziročne vzrástol o 3,1 %. Zamestnanosť sa v porovnaní s prvým štvrťrokom 2021 zvýšila o 2,1 %.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

21.04.2022 | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR | Národné účty

Deficit verejných financií v roku 2021 presiahol 6 % HDP

ŠÚ SR zverejnil dáta o deficite a dlhu SR za roky 2018 až 2022 predloženú EK, v ktorých sú prvé výsledky hospodárenia štátu za rok 2021

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

08.03.2022 | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR | Národné účty

Hrubý domáci produkt vo 4. štvrťroku a za rok 2021

Ekonomika SR vzrástla vo 4. štvrťroku o 1,4 % a za celý rok 2021 o 3 %, straty z prvého roka pandémie však ešte nezmazala.

Najbližšie budú zverejnené:

06.09.2022
Makroekonomické štatistiky | Národné účty Informatívna správa
2. štvrťrok 2022

Hrubý domáci produkt v 2. štvrťroku 2022

 
06.09.2022
Makroekonomické štatistiky | Národné účty Informatívna správa
2. štvrťrok 2022

Tvorba hrubého kapitálu v 2. štvrťroku 2022

 
16.08.2022
Makroekonomické štatistiky | Národné účty Informatívna správa
2. štvrťrok 2022

Rýchly odhad HDP a zamestnanosti podľa ESA 2010 v 2. štvrťroku 2022

 

/wps/portal/ext/themes/macroeconomic/accounts/news Národné účty Z6_Q7I8BB1A085700INSU00VS0SO6 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Štatistiky /Makroekonomické štatistiky /Národné účty /Aktuality