Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
PortalSubmenuPortlet
Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík

Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

14.11.2019 | Informatívne správy | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR

Vývoj jadrovej a čistej inflácie v októbri 2019

V októbri 2019 miera medziročnej inflácie v úhrne dosiahla hodnotu 2,7 %. Jadrová inflácia dosiahla hodnotu 2,4 % a čistá inflácia hodnotu 1,7 %.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

14.11.2019 | Informatívne správy | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR

Vývoj spotrebiteľských cien v októbri 2019

Spotrebiteľské ceny sa v októbri 2019 oproti októbru 2018 v úhrne zvýšili o 2,7 %.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

08.11.2019 | Informatívne správy | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 44. týždeň 2019

Vývoj spotrebiteľských cien pohonných látok v 44. týždni 2019 v porovnaní s cenami v 43. týždni 2019 ovplyvnili vyššie ceny natural 98 oktánového benzínu. Klesli ceny natural 95 oktánového benzínu a LPG. Ceny motorovej nafty a CNG sa nezmenili.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

31.10.2019 | Informatívne správy | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 43. týždeň 2019

Vývoj spotrebiteľských cien pohonných látok v 43. týždni 2019 v porovnaní s cenami v 42. týždni 2019 ovplyvnili vyššie ceny natural 95 oktánového benzínu a natural 98 oktánového benzínu. Ceny LPG, motorovej nafty a CNG sa nezmenili.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

28.10.2019 | Informatívne správy | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR

Vývoj cien vo výrobnej sfére v septembri 2019

V septembri 2019 výrobnú sféru charakterizoval medziročný rast cien. Najviac sa zvýšili ceny stavebných prác a materiálov spotrebovávaných v stavebníctve.

Najbližšie budú zverejnené:

15.11.2019
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík Informatívna správa
október 2019

Harmonizované indexy spotrebiteľských cien v októbri 2019

 
15.11.2019
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík Informatívna správa
45. týždeň 2019

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 45. týždeň 2019

 
22.11.2019
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík Informatívna správa
46. týždeň 2019

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 46. týždeň 2019

 
28.11.2019
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík Informatívna správa
október 2019

Vývoj cien vo výrobnej sfére v októbri 2019

 
29.11.2019
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík Informatívna správa
47. týždeň 2019

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 47. týždeň 2019

 
29.11.2019
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík Informatívna správa
3. štvrťrok 2019

Vývoj cien nehnuteľností určených na bývanie v 3. štvrťroku 2019

 
29.11.2019
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík Informatívna správa
3. štvrťrok 2019

Vývoj indexov cien vo vybraných trhových službách v 3. štvrťroku 2019

 
06.12.2019
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík Informatívna správa
48. týždeň 2019

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 48. týždeň 2019

 
13.12.2019
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík Informatívna správa
- 49. týždeň 2019

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 49. týždeň 2019

 
13.12.2019
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík Informatívna správa
november 2019

Vývoj jadrovej a čistej inflácie v novembri 2019

 
/wps/portal/ext/themes/macroeconomic/prices/news Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík Z6_Q7I8BB1A085700INSU00VS0T44 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Štatistiky /Makroekonomické štatistiky /Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík /Aktuality