Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
PortalSubmenuPortlet
Najnovšie

Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory

Ilustračný obrázok

30.12.2021 | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory

Konjunkturálny prieskum v priemysle v decembri 2021

Indikátor dôvery v priemysle v decembri poklesol o 3,3 p. b.

Ilustračný obrázok

30.12.2021 | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory

Indikátor ekonomického sentimentu v decembri 2021

Ekonomická nálada na Slovensku sa v decembri zhoršila. Sezónne upravený indikátor ekonomického sentimentu klesol oproti predchádzajúcemu mesiacu o 5 bodov na úroveň 94,8, čo je najnižšia hodnota za posledných deväť mesiacov.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

30.12.2021 | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory

Konjunkturálny prieskum v stavebníctve v decembri 2021

V decembri sezónne upravený indikátor dôvery v stavebníctve zostal na úrovni predchádzajúceho mesiaca (-14,5), keď nepriaznivý vývoj hodnotení celkovej úrovne objednávok bol eliminovaný priaznivým vývojom očakávanej zamestnanosti.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

30.12.2021 | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory

Konjunkturálny prieskum v obchode v decembri 2021

Indikátor dôvery v obchode klesol v decembri 2021 oproti novembru o 12,4 na hodnotu 15,3. Respondenti hodnotia súčasnú situáciu za nepriaznivú aj vzhľadom na sprísňovania sa protipandemických opatrení.

Ilustračný obrázok

30.12.2021 | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory

Konjunkturálny prieskum v službách v decembri 2021

Sezónne očistený indikátor dôvery v službách v decembri klesol, jeho hodnota (7) sa v porovnaní s novembrom znížila o 8 percentuálnych bodov (p. b.).


/wps/portal/ext/themes/macroeconomic/surveys/news Najnovšie Z6_VLP8BB1A0OSUA0INRI5CLB3GL5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Štatistiky /Makroekonomické štatistiky /Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory /Aktuality