Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
PortalSubmenuPortlet
Najnovšie

Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory

Ilustračný obrázok

29.09.2021 | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory

Konjunkturálny prieskum v priemysle v septembri 2021

Indikátor dôvery v priemysle v septembri vzrástol o 1,7 p. b.

Ilustračný obrázok

29.09.2021 | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory

Indikátor ekonomického sentimentu v septembri 2021

Ekonomická nálada na Slovensku bola v septembri o trochu optimistickejšia ako pred mesiacom. Sezónne upravený indikátor ekonomického sentimentu vzrástol o 0,9 bodu na hodnotu 100,1.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

29.09.2021 | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory

Konjunkturálny prieskum v stavebníctve v septembri 2021

V septembri sezónne upravený indikátor dôvery v stavebníctve oproti predchádzajúcemu mesiacu stúpol o 7,5 bodu na -13,5 vplyvom priaznivejších hodnotení celkovej úrovne objednávok a očakávanej zamestnanosti.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

29.09.2021 | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory

Konjunkturálny prieskum v obchode v septembri 2021

Indikátor dôvery v obchode sa v septembri 2021 zmenil iba veľmi mierne a klesol na hodnotu 25,7 (pokles o 1,6 p. b.).

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

29.09.2021 | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory

Konjunkturálny prieskum v službách v septembri 2021

Sezónne očistený indikátor dôvery v službách v septembri opäť mierne vzrástol, jeho hodnota (13,7) sa v porovnaní s augustom zvýšila o 0,7 percentuálneho bodu (p. b.).


/wps/portal/ext/themes/macroeconomic/surveys/news Najnovšie Z6_VLP8BB1A0OSUA0INRI5CLB3GL5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Štatistiky /Makroekonomické štatistiky /Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory /Aktuality