Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
PortalSubmenuPortlet
Zahraničný obchod

Zahraničný obchod

Ilustračný obrázok

14.12.2021 | Publikácia - údajové prehľady | Zahraničný obchod | Ročne | Štatistický úrad SR

Vývoj zahraničného obchodu Slovenskej republiky 2016 - 2020

Publikácia obsahuje súhrnné údaje a grafy za roky 2016 – 2020, celkový dovoz, vývoz, saldo a obrat za roky 2019 a 2020 v členení podľa krajín...

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

15.12.2020 | Zahraničný obchod | Ročenka | Ročne | Štatistický úrad SR

Vývoj zahraničného obchodu Slovenskej republiky 2015 - 2019

Publikácia obsahuje súhrnné údaje a grafy za roky 2015 – 2019, celkový dovoz, vývoz, saldo a obrat za roky 2018 a 2019 v členení podľa krajín ....

Zahraničný obchod Slovenskej republiky /FOREIGN TRADE OF THE SLOVAK REPUBLIC

08.10.2020 | Publikácia - údajové prehľady | Zahraničný obchod | Ročne | Štatistický úrad SR

Zahraničný obchod Slovenskej republiky 2019 - definitívne údaje za rok 2019

Mesačné zhodnotenie vývoja zahraničného obchodu SR, prehľad podľa zoskupení a krajín, tried a kapitol...

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

18.12.2019 | Publikácia - údajové prehľady | Zahraničný obchod | Ročne | Štatistický úrad SR

Vývoj zahraničného obchodu Slovenskej republiky 2014 - 2018

Publikácia obsahuje súhrnné údaje a grafy za roky 2014 – 2018, celkový dovoz, vývoz, saldo a obrat za roky 2017 a 2018 v členení podľa krajín...

Zahraničný obchod Slovenskej republiky /FOREIGN TRADE OF THE SLOVAK REPUBLIC

09.10.2019 | Publikácia - údajové prehľady | Zahraničný obchod | Ročne | Štatistický úrad SR

Zahraničný obchod Slovenskej republiky 2018 definitívne údaje v metodike 2019

Mesačné zhodnotenie vývoja zahraničného obchodu SR, prehľad podľa zoskupení a krajín, tried a kapitol...


/wps/portal/ext/themes/macroeconomic/trade/publications Zahraničný obchod Z6_Q7I8BB1A085700INSU00VS0AL1 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Štatistiky /Makroekonomické štatistiky /Zahraničný obchod /Publikácie