Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
PortalSubmenuPortlet
Energetika
Print Mail PDF TW FB WA

Energetika

12.05.2023 | | Počet zobrazení: 98062

Metodické vysvetlivky - vybrané ukazovatele

Zdroje elektriny

Definície

  • Výroba - celková vyrobená elektrina nameraná na výstupných termináloch hlavných generátorov, vrátane všetkých pomocných zariadení (vrátane prečerpávacích hydroelektrární a pod.).
  • Dovoz - je pohyb tovaru do Slovenskej republiky zo zahraničia (započítava sa tranzit).
  • Vývoz - je pohyb tovaru zo Slovenskej republiky do zahraničia (započítava sa tranzit).
  • Zdroje spolu = výroba + dovoz - vývoz


/wps/portal/ext/themes/multi/energy/metadata Energetika Z6_VLP8BB1A0G7T10INNSUV8Q3U20 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Štatistiky /Viacstranné štatistiky /Energetika /Metaúdaje