Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
PortalSubmenuPortlet
Vodné hospodárstvo
Print Mail PDF TW FB WA

Vodné hospodárstvo

13.06.2013 | | Počet zobrazení: 117856

Štatistika vodného hospodárstva sa venuje objemovým, kvalitatívnym a tiež finančným ukazovateľom. Z hľadiska použitia, resp. druhu vôd, sa sleduje výroba a distribúcia pitnej vody, množstvo a kvalita použitých odpadových vôd (čistených i nečistených), kvalita povrchových vôd vo vodných tokoch a kvalita vôd v rekreačných jazerách a nádržiach. Zároveň sa sledujú tržby za predaj pitnej vody a za odvádzanie a čistenie odpadových vôd. Štatistika vôd sa tiež zaoberá vodnými stavbami (vrátane vodovodov, kanalizácii a čistiarní odpadových vôd).


/wps/portal/ext/themes/multi/water/about Vodné hospodárstvo Z6_VLP8BB1A0G7T10INNSUV8Q3UU1 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Štatistiky /Viacstranné štatistiky /Vodné hospodárstvo /O téme