Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
PortalSubmenuPortlet
Banskobystrický kraj

Banskobystrický kraj

Banskobystrický kraj v číslach 2019

26.11.2019 | Publikácia - údajové prehľady | Ročne | Banskobystrický kraj | Ústredie ŠÚ SR

Banskobystrický kraj v číslach 2019

Publikácie sú spracované za jednotlivé kraje Slovenska, ktoré poskytujú demografické, ekonomické a sociálne štatistické informácie za vybrané roky,...

29.11.2018 | Publikácia - údajové prehľady | Ročne | Banskobystrický kraj | Ústredie ŠÚ SR

Banskobystrický kraj v číslach 2018

Súhrnná publikácia spracovaná za vybraný kraj Slovenska, ktorá poskytuje základné demografické, ekonomické a sociálne štatistické informácie...

Banskobystrický kraj v číslach 2017

30.11.2017 | Publikácia - údajové prehľady | Ročne | Banskobystrický kraj | Ústredie ŠÚ SR

Banskobystrický kraj v číslach 2017

Osem publikácií spracovaných za jednotlivé kraje Slovenska, ktoré poskytujú základné demografické, ekonomické asociálne štatistické informácie

Banskobystrický kraj v číslach 2016 / Banskobystrický kraj  in Figures 2016

09.11.2016 | Publikácia - údajové prehľady | Ročne | Banskobystrický kraj | Pracovisko ŠÚ SR Banská Bystrica

Banskobystrický kraj v číslach 2016

Osem publikácií spracovaných za jednotlivé kraje Slovenska, ktoré poskytujú základné demografické, ekonomické a sociálne štatistické informácie...

Banskobystrický kraj v číslach 2015 / Banskobystrický kraj  in Figures 2015

04.12.2015 | Publikácia - údajové prehľady | Ročne | Banskobystrický kraj | Pracovisko ŠÚ SR Banská Bystrica

Banskobystrický kraj v číslach 2015

Osem publikácií spracovaných za jednotlivé kraje Slovenska, ktoré poskytujú základné demografické, ekonomické a sociálne...

Váš názor
na internetovú stránku ŠÚ SR
je pre nás dôležitý.
Váš názor
/wps/portal/ext/themes/regional/bansko%20bystricky%20kraj/publications Banskobystrický kraj Z6_VLP8BB1A0G7T10INNSUV8Q3MA0 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Štatistiky /Regionálne štatistiky /Banskobystrický kraj /Publikácie