Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
PortalSubmenuPortlet
Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov
Print Mail TW FB WA

Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov

16.06.2022 |

DATAcube.

Všetky štatistické údaje za oblasť "Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov" nájdete vo Verejnej databáze DATAcube. Databáza poskytuje používateľom časové rady údajov a väčší komfort pri výbere štatistických ukazovateľov a rovnako aj pri práci s údajmi.

Rastlinná produkcia

Živočíšna produkcia

  • Intenzita chovu hospodárskych zvierat [pl3004rr]   DATAcube. (kocka)   
  • Stavy hospodárskych zvierat (údaje do okresov od roku 2012) [pl3003rr]   DATAcube. (kocka)
  • Stavy hospodárskych zvierat k 31.12. [pl2016rs]   DATAcube. (kocka)
  • Reprodukcia, výroba a úžitkovosť v chove hovädzieho dobytka, ošípaných a hydiny [pl2015rs]   DATAcube. (kocka)

Ekonomický účet za poľnohospodárstvo

  • Hrubá poľnohospodárska produkcia z hrubého obratu [pl3005rr]   DATAcube. (kocka)   
  • Tržby za predaj poľnohospodárskych výrobkov z prvovýroby [pl3006rr]    DATAcube. (kocka)  
  • Hrubá rastlinná produkcia podľa komodít [pl2018rs]    DATAcube. (kocka)
  • Hrubá živočíšna produkcia podľa komodít [pl2019rs]    DATAcube. (kocka)
  • Ekonomický poľnohospodársky účet v bežných cenách [pl2017rs]    DATAcube. (kocka)


/wps/portal/ext/themes/sectoral/agriculture/indicators Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov Z6_VLP8BB1A0G7T10INNSUV8Q38O2 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Štatistiky /Odvetvové štatistiky /Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybárstvo /Ukazovatele