Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
PortalSubmenuPortlet
Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov

Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

05.10.2021 | Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR

Tretí odhad úrody 2021: Tohtoročná úroda cukrovej repy, zemiakov a najmä slnečnice bude vyššia ako vlani, kukurice bude menej aj keď jej zasiali viac

Tretí odhad očakávanej úrody v roku 2021 potvrdil pri všetkých jesenných plodinách s výnimkou zemiakov nižší výnos z hektára v porovnaní s päťročným priemerom.

Ilustračný obrázok

02.09.2021 | Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR

Druhý odhad úrody 2021: Pokles úrody obilnín bude nižší ako sa odhadovalo pred žatvou. Výraznejšie sa medziročne zlepší len úroda slnečnice.

Výnosy z hektára nad päťročným priemerom sa očakávajú pri obilninách, zemiakoch, slnečnici, sóji a hrachu.

Ilustračný obrázok

08.07.2021 | Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR

Úroda hustosiatych obilnín by mala byť o 11,6 % nižšia ako vlani

Pšenica, jačmeň, raž aj tritikale sú v roku 2021 zasiate na menších výmerách ako minulý rok, pri väčšine plodín sa očakáva aj medziročne nižší výnos z hektára.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

02.10.2018 | Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR

Odhad úrody poľnohospodárskych plodín k 15. 09. 2018

Na základe výsledkov odhadov úrody vybraných plodín k 15. septembru 2018, pri porovnaní úrody so skutočnosťou roku 2017, sa očakáva vyššia úroda u všetkých sledovaných plodín s výnimkou slnečnice.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

28.08.2018 | Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR

Odhad úrody poľnohospodárskych plodín k 15. 08. 2018

Na základe výsledkov odhadov úrody vybraných plodín sa, v porovnaní s minulým rokom, očakáva k 15. augustu vyššia úroda hustosiatych obilnín


/wps/portal/ext/themes/sectoral/agriculture/news Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov Z6_Q7I8BB1A0GHU80INB0GG9L1K40 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Štatistiky /Odvetvové štatistiky /Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybárstvo /Aktuality