Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
PortalSubmenuPortlet
Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov

Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

01.10.2020 | Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR

Tretí odhad ŠÚ SR potvrdil vyššiu úrodu kukurice aj slnečnice a pokles produkcie zemiakov

ŠÚ SR zverejňuje tretí odhad úrody 2020 realizovaný k 15. septembru, dotýka sa vybraných jesenných plodín.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

27.08.2020 | Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR

Druhý odhad úrody 2020: Potvrdzuje sa medziročne vyššia úroda všetkých plodín s výnimkou zemiakov

Výnosy z hektára nad päťročným priemerom sa očakávajú pri obilninách, slnečnici, kukurici, zemiakoch aj cukrovej repe

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

02.10.2018 | Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR

Odhad úrody poľnohospodárskych plodín k 15. 09. 2018

Na základe výsledkov odhadov úrody vybraných plodín k 15. septembru 2018, pri porovnaní úrody so skutočnosťou roku 2017, sa očakáva vyššia úroda u všetkých sledovaných plodín s výnimkou slnečnice.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

28.08.2018 | Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR

Odhad úrody poľnohospodárskych plodín k 15. 08. 2018

Na základe výsledkov odhadov úrody vybraných plodín sa, v porovnaní s minulým rokom, očakáva k 15. augustu vyššia úroda hustosiatych obilnín

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

02.07.2018 | Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR

Odhad úrody poľnohospodárskych plodín k 20. 06. 2018

Na základe výsledkov odhadov úrody vybraných poľnohospodárskych plodín k 20.6.2018 očakávame u sledovaných hustosiatych obilnín úrodu vyššiu o 7,1 % (nárast o 172,2 tis. t).


/wps/portal/ext/themes/sectoral/agriculture/news Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov Z6_Q7I8BB1A0GHU80INB0GG9L1K40 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Štatistiky /Odvetvové štatistiky /Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybárstvo /Aktuality