Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
PortalSubmenuPortlet
Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov

Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov

Živočíšna výroba, predaj výrobkov z prvovýroby a bilancia plodín

07.09.2023 | Publikácia - údajové prehľady | Štvrťročne | Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov | Štatistický úrad SR

Živočíšna výroba, predaj výrobkov z prvovýroby a bilancia plodín, 2. štvrťrok 2023

Stavy hospodárskych zvierat, úžitkovosť, reprodukcia a obrat stáda, predaj živočíšnych výrobkov od prvovýrobcov v hodnotových a hmotnostných...

Súpis plôch osiatych poľnohospodárskymi plodinami

25.07.2023 | Publikácia - údajové prehľady | Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov | Ročne | Štatistický úrad SR

Súpis plôch osiatych poľnohospodárskymi plodinami k 20. 5. 2023

Údaje o osiatych plochách v hektároch podľa druhu plodín, triedené podľa krajov a okresov.

Živočíšna výroba, predaj výrobkov z prvovýroby a bilancia plodín

07.06.2023 | Publikácia - údajové prehľady | Štvrťročne | Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov | Štatistický úrad SR

Živočíšna výroba, predaj výrobkov z prvovýroby a bilancia plodín, 1. štvrťrok 2023

Stavy hospodárskych zvierat, úžitkovosť, reprodukcia a obrat stáda, predaj živočíšnych výrobkov od prvovýrobcov v hodnotových a hmotnostných...

Živočíšna výroba, predaj výrobkov z prvovýroby a bilancia plodín

06.04.2023 | Publikácia - údajové prehľady | Štvrťročne | Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov | Štatistický úrad SR

Živočíšna výroba, predaj výrobkov z prvovýroby a bilancia plodín, 4. štvrťrok 2022

Stavy hospodárskych zvierat, úžitkovosť, reprodukcia a obrat stáda, predaj živočíšnych výrobkov od prvovýrobcov v hodnotových a hmotnostných...

Súpis hospodárskych zvierat

06.04.2023 | Publikácia - údajové prehľady | Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov | Ročne | Štatistický úrad SR

Súpis hospodárskych zvierat k 31.12.2022

Údaje o počte hospodárskych zvierat podľa druhov, pohlavia, veku, kategórie a hmotnosti triedené podľa krajov.

Ilustračný obrázok

31.03.2023 | Publikácia - údajové prehľady | Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov | Ročne | Štatistický úrad SR

Definitívne údaje o úrode poľnohospodárskych plodín a zeleniny v SR za rok 2022

Celková úroda a hektárová úroda, zberové plochy jednotlivých plodín, výmera a veková štruktúra vinohradov, osev ozimín, úroda zeleniny za SR...

Ilustračný obrázok

15.12.2022 | Publikácia - údajové prehľady | Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov | Ročne | Štatistický úrad SR

Hrubý obrat - Ekonomický účet - vybrané ukazovatele poľnohospodárstva za rok 2021

Publikácia je zostavená z výsledkov spracovania Ročného výkazu produkčných odvetví v poľnohospodárstve,...

Živočíšna výroba, predaj výrobkov z prvovýroby a bilancia plodín

07.12.2022 | Publikácia - údajové prehľady | Štvrťročne | Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov | Štatistický úrad SR

Živočíšna výroba, predaj výrobkov z prvovýroby a bilancia plodín, 3. štvrťrok 2022

Stavy hospodárskych zvierat, úžitkovosť, reprodukcia a obrat stáda, predaj živočíšnych výrobkov od prvovýrobcov v hodnotových...

Ilustračný obrázok

29.11.2022 | Publikácia - údajové prehľady | Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov | Neuvedená | Štatistický úrad SR

Integrované zisťovanie fariem 2020 - typológia fariem

Údaje o zatriedení fariem do tried ekonomickej veľkosti meranej štandardnou produkciou.

Živočíšna výroba, predaj výrobkov z prvovýroby a bilancia plodín

07.09.2022 | Publikácia - údajové prehľady | Štvrťročne | Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov | Štatistický úrad SR

Živočíšna výroba, predaj výrobkov z prvovýroby a bilancia plodín, 2. štvrťrok 2022

Stavy hospodárskych zvierat, úžitkovosť, reprodukcia a obrat stáda, predaj živočíšnych výrobkov od prvovýrobcov v hodnotových a hmotnostných...


/wps/portal/ext/themes/sectoral/agriculture/publications Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov Z6_Q7I8BB1A0GHU80INB0GG9L1KI5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Štatistiky /Odvetvové štatistiky /Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybárstvo /Publikácie