Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
PortalSubmenuPortlet
Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov

Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov

Živočíšna výroba, predaj výrobkov z prvovýroby a bilancia plodín

26.08.2019 | Publikácia - údajové prehľady | Štvrťročne | Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov | Ústredie ŠÚ SR

Živočíšna výroba, predaj výrobkov z prvovýroby a bilancia plodín za 2. štvrťrok 2019

Stavy hospodárskych zvierat, úžitkovosť, reprodukcia a obrat stáda, predaj živočíšnych výrobkov od prvovýrobcov v hodnotových a hmotnostných...

Súpis plôch osiatych poľnohospodárskymi plodinami

17.07.2019 | Publikácia - údajové prehľady | Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov | Ročne | Ústredie ŠÚ SR

Súpis plôch osiatych poľnohospodárskymi plodinami k 20.5.2019

Údaje o osiatych plochách v hektároch podľa druhu plodín, triedené podľa krajov a okresov.

Živočíšna výroba, predaj výrobkov z prvovýroby a bilancia plodín

30.05.2019 | Publikácia - údajové prehľady | Štvrťročne | Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov | Ústredie ŠÚ SR

Živočíšna výroba, predaj výrobkov z prvovýroby a bilancia plodín za 1. štvrťrok 2019

Stavy hospodárskych zvierat, úžitkovosť, reprodukcia a obrat stáda, predaj živočíšnych výrobkov od prvovýrobcov v hodnotových a hmotnostných...

Živočíšna výroba, predaj výrobkov z prvovýroby a bilancia plodín

21.03.2019 | Publikácia - údajové prehľady | Štvrťročne | Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov | Ústredie ŠÚ SR

Živočíšna výroba, predaj výrobkov z prvovýroby a bilancia plodín za 4. štvrťrok 2018

Stavy hospodárskych zvierat, úžitkovosť, reprodukcia a obrat stáda, predaj živočíšnych výrobkov od prvovýrobcov v hodnotových a hmotnostných...

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

19.03.2019 | Publikácia - údajové prehľady | Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov | Ročne | Ústredie ŠÚ SR

Definitívne údaje o úrode poľnohospodárskych plodín a zeleniny v SR za rok 2018

Celková úroda a hektárová úroda, zberové plochy jednotlivých plodín, výmera a veková štruktúra vinohradov, osev ozimín, úroda zeleniny za SR ...

Súpis hospodárskych zvierat

14.03.2019 | Publikácia - údajové prehľady | Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov | Ročne | Ústredie ŠÚ SR

Súpis hospodárskych zvierat k 31.12.2018

Údaje o počte hospodárskych zvierat podľa druhov, pohlavia, veku, kategórie a hmotnosti triedené podľa krajov...

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

19.12.2018 | Publikácia - údajové prehľady | Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov | Ročne | Ústredie ŠÚ SR

Hrubý obrat - Ekonomický účet - vybrané ukazovatele poľnohospodárstva za rok 2017

Údaje o hrubom obrate, medzispotrebe, zamest­nancoch a hrubej poľnohospodárskej produkcii.

Živočíšna výroba, predaj výrobkov z prvovýroby a bilancia plodín

23.11.2018 | Publikácia - údajové prehľady | Štvrťročne | Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov | Ústredie ŠÚ SR

Živočíšna výroba, predaj výrobkov z prvovýroby a bilancia plodín, 3. štvrťrok 2018

Stavy hospodárskych zvierat, úžitkovosť, reprodukcia a obrat stáda, predaj živočíšnych výrobkov od prvovýrobcov v hodnotových a hmotnostných ...

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

12.11.2018 | Publikácia - údajové prehľady | Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov | Ročne | Ústredie ŠÚ SR

Štruktúra zamestnancov v poľnohospodárstve v roku 2017

Údaje o zamestnancoch, vyplatených mzdových prostriedkoch a priemernej mzde podľa hlavných profesií v poľnohospodárstve ...

Živočíšna výroba, predaj výrobkov z prvovýroby a bilancia plodín

20.08.2018 | Publikácia - údajové prehľady | Štvrťročne | Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov | Ústredie ŠÚ SR

Živočíšna výroba, predaj výrobkov z prvovýroby a bilancia plodín, 2. štvrťrok 2018

Stavy hospodárskych zvierat, úžitkovosť, reprodukcia a obrat stáda, predaj živočíšnych výrobkov od prvovýrobcov v hodnotových a hmotnostných...

/wps/portal/ext/themes/sectoral/agriculture/publications Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov Z6_Q7I8BB1A0GHU80INB0GG9L1KI5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Štatistiky /Odvetvové štatistiky /Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybárstvo /Publikácie