Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
PortalSubmenuPortlet
Stavebníctvo
Print Mail TW FB WA

Stavebníctvo

15.04.2013 |

Do produkcie odvetvia stavebníctva sa zahŕňa stavebná produkcia vykonaná na území Slovenskej republiky a v zahraničí dodávateľskými stavebnými podnikmi s prevažujúcou stavebnou činnosťou, registrovanými v SR (vrátane živnostníkov) a stavebnými závodmi nestavebných podnikov. Prevažujúca stavebná činnosť je určená registrovanou príslušnosťou podniku k divíziám 41, 42, 43 Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 (ak nie je uvedené inak).

Údaje sa uvádzajú v metodike a organizácii príslušného roka.


/wps/portal/ext/themes/sectoral/construction/about Stavebníctvo Z6_VLP8BB1A0G7T10INNSUV8Q38M1 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Štatistiky /Odvetvové štatistiky /Stavebníctvo /O téme