Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
PortalSubmenuPortlet
Ťažba, priemyselná výroba a dodávka elektriny, plynu, pary a vody

Priemysel

Výsledky štvrťročných zisťovaní v priemysle SR a výroba vybraných výrobkov/Results of Quarterly Surveys in Industry and Production of Selected Goods

13.06.2023 | Publikácia - údajové prehľady | Štvrťročne | Štatistický úrad SR | Priemysel

Výsledky štvrťročných zisťovaní v priemysle SR a výroba vybraných výrobkov za 1. štvrťrok 2023

Výsledky štvrťročných zisťovaní v priemysle SR a výroba vybraných výrobkov za 1. štvrťrok 2023.

Výsledky štvrťročných zisťovaní v priemysle SR a výroba vybraných výrobkov/Results of Quarterly Surveys in Industry and Production of Selected Goods

13.03.2023 | Publikácia - údajové prehľady | Štvrťročne | Štatistický úrad SR | Priemysel

Výsledky štvrťročných zisťovaní v priemysle SR a výroba vybraných výrobkov za 4. štvrťrok 2022

Výsledky štvrťročných zisťovaní v priemysle SR a výroba vybraných výrobkov za 4. štvrťrok 2022.

Výsledky štvrťročných zisťovaní v priemysle SR a výroba vybraných výrobkov/Results of Quarterly Surveys in Industry and Production of Selected Goods

13.12.2022 | Publikácia - údajové prehľady | Štvrťročne | Štatistický úrad SR | Priemysel

Výsledky štvrťročných zisťovaní v priemysle SR a výroba vybraných výrobkov za 3. štvrťrok 2022

Výsledky štvrťročných zisťovaní v priemysle SR a výroba vybraných výrobkov za 3. štvrťrok 2022.

Ilustračný obrázok

15.11.2022 | Ročenka | Ročne | Štatistický úrad SR | Priemysel

Ročenka priemyslu SR 2022

Vývoj údajov za priemyselné podniky a závody o zamestnancoch, produkcii, tržbách, hrubom obra­te, mzdách, odpracovaných hodinách...

Výsledky ročných zisťovaní v priemysle SR, výroba a predaj  vybraných výrobkov

29.09.2022 | Publikácia - údajové prehľady | Ročne | Štatistický úrad SR | Priemysel

Výsledky ročných zisťovaní v priemysle SR, výroba a predaj vybraných výrobkov v roku 2021

Výsledky ročných zisťovaní v priemysle SR, výroba a predaj vybraných výrobkov v roku 2021.

Výsledky štvrťročných zisťovaní v priemysle SR a výroba vybraných výrobkov/Results of Quarterly Surveys in Industry and Production of Selected Goods

13.09.2022 | Publikácia - údajové prehľady | Štvrťročne | Štatistický úrad SR | Priemysel

Výsledky štvrťročných zisťovaní v priemysle SR a výroba vybraných výrobkov za 2.štvrťrok 2022

Vývoj vybraných ukazovateľov (počet zamestnancov, mzdy, mzdové prostriedky, odpracované hodiny, finančné ukazovatele)...

Výsledky štvrťročných zisťovaní v priemysle SR a výroba vybraných výrobkov/Results of Quarterly Surveys in Industry and Production of Selected Goods

13.06.2022 | Publikácia - údajové prehľady | Štvrťročne | Štatistický úrad SR | Priemysel

Výsledky štvrťročných zisťovaní v priemysle SR a výroba vybraných výrobkov za 1.štvrťrok 2022

Vývoj vybraných ukazovateľov (počet zamestnancov, mzdy, mzdové prostriedky, odpracované hodiny, finančné ukazovatele) v priemysle SR...

Výsledky štvrťročných zisťovaní v priemysle SR a výroba vybraných výrobkov/Results of Quarterly Surveys in Industry and Production of Selected Goods

11.03.2022 | Publikácia - údajové prehľady | Štvrťročne | Štatistický úrad SR | Priemysel

Výsledky štvrťročných zisťovaní v priemysle SR a výroba vybraných výrobkov za 4. štvrťrok 2021

Výsledky štvrťročných zisťovaní v priemysle SR a výroba vybraných výrobkov za 4. štvrťrok 2021.

Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia / Selected Indicators and Industrial Production

24.02.2022 | Publikácia - údajové prehľady | Štatistický úrad SR | Priemysel | Mesačne

Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia 12/2021

Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia č.12/2021

Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia / Selected Indicators and Industrial Production

21.01.2022 | Publikácia - údajové prehľady | Štatistický úrad SR | Priemysel | Mesačne

Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia č. 11/2021

Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia č.11/2021


/wps/portal/ext/themes/sectoral/industry/publications Ťažba, priemyselná výroba a dodávka elektriny, plynu, pary a vody Z6_VLP8BB1A0G7T10INNSUV8Q3O07 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Štatistiky /Odvetvové štatistiky /Priemysel /Publikácie