Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
PortalSubmenuPortlet
Ťažba, priemyselná výroba a dodávka elektriny, plynu, pary a vody

Priemysel

Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia / Selected Indicators and Industrial Production

23.09.2020 | Publikácia - údajové prehľady | Ústredie ŠÚ SR | Priemysel | Mesačne

Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia č. 7/2020

Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia č.7/2020

Výsledky štvrťročných zisťovaní v priemysle SR a výroba vybraných výrobkov/Results of Quarterly Surveys in Industry and Production of Selected Goods

07.09.2020 | Publikácia - údajové prehľady | Štvrťročne | Ústredie ŠÚ SR | Priemysel

Výsledky štvrťročných zisťovaní v priemysle SR a výroba vybraných výrobkov za 2. štvrťrok 2020

Vývoj vybraných ukazovateľov (počet zamestnancov, mzdy, mzdové prostriedky, odpracované hodiny, finančné ukazovatele) v priemysle SR...

Výsledky ročných zisťovaní v priemysle SR, výroba a predaj  vybraných výrobkov

31.08.2020 | Publikácia - údajové prehľady | Ročne | Ústredie ŠÚ SR | Priemysel

Výsledky ročných zisťovaní v priemysle SR, výroba a predaj vybraných výrobkov v roku 2019

Výsledky ročných zisťovaní v priemysle SR, výroba a predaj vybraných výrobkov v roku 2019.

Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia / Selected Indicators and Industrial Production

27.08.2020 | Publikácia - údajové prehľady | Ústredie ŠÚ SR | Priemysel | Mesačne

Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia č. 6/2020

Vývoj vybraných ukazovateľov v priemysle SR za podniky s prevažujúcou priemyselnou činnosťou, vrátane živnostníkov; ...

Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia / Selected Indicators and Industrial Production

20.07.2020 | Publikácia - údajové prehľady | Ústredie ŠÚ SR | Priemysel | Mesačne

Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia č. 5/2020

Vývoj vybraných ukazovateľov v priemysle SR za podniky s prevažujúcou priemyselnou činnosťou, vrátane živnostníkov; ...

Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia / Selected Indicators and Industrial Production

30.06.2020 | Publikácia - údajové prehľady | Ústredie ŠÚ SR | Priemysel | Mesačne

Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia č. 4/2020

Vývoj vybraných ukazovateľov v priemysle SR za podniky s prevažujúcou priemyselnou činnosťou, vrátane živnostníkov; ...

Výsledky štvrťročných zisťovaní v priemysle SR a výroba vybraných výrobkov/Results of Quarterly Surveys in Industry and Production of Selected Goods

05.06.2020 | Publikácia - údajové prehľady | Štvrťročne | Ústredie ŠÚ SR | Priemysel

Výsledky štvrťročných zisťovaní v priemysle SR a výroba vybraných výrobkov za 1. štvrťrok 2020

Výsledky štvrťročných zisťovaní v priemysle SR a výroba vybraných výrobkov za 1. štvrťrok 2020.

Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia / Selected Indicators and Industrial Production

27.05.2020 | Publikácia - údajové prehľady | Ústredie ŠÚ SR | Priemysel | Mesačne

Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia č. 3/2020

Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia č. 3/2020

Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia / Selected Indicators and Industrial Production

23.04.2020 | Publikácia - údajové prehľady | Ústredie ŠÚ SR | Priemysel | Mesačne

Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia č. 2/2020

Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia č. 2/2020

Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia / Selected Indicators and Industrial Production

20.03.2020 | Publikácia - údajové prehľady | Ústredie ŠÚ SR | Priemysel | Mesačne

Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia č. 1/2020

Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia č.1/2020

Váš názor
na internetovú stránku ŠÚ SR
je pre nás dôležitý
Váš názor
/wps/portal/ext/themes/sectoral/industry/publications Ťažba, priemyselná výroba a dodávka elektriny, plynu, pary a vody Z6_VLP8BB1A0G7T10INNSUV8Q3O07 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Štatistiky /Odvetvové štatistiky /Priemysel /Publikácie