Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
PortalSubmenuPortlet
Informácie a komunikácia

Informácie a komunikácia

13.03.2014 |

Metodické vysvetlivky - vybrané ukazovatele

Do odvetvia pošty a telekomunikácie patria podniky zapísané v obchodnom registri, ktoré vykonávajú prepravu pošty, peňažné služby, zabezpečujú elektronickú komunikáciu, elektronické komunikačné siete a služby. Údaje sa uvádzajú za štátnu poštu, za služby v pevnej a mobilnej sieti.

Definície

Pošta je samostatná poštová prevádzka na určitom mieste, ktorá vykonáva prijímaciu a doručovateľskú službu. Niektoré pošty sprostredkúvajú aj colné prerokovanie poštových zásielok.

Podané listové zásielky sú zásielky obsahujúce písomnosti, resp. drobné predmety podané na pošte a prostredníctvom poštových schránok.

Poštová schránka je schránka na podávanie listových zásielok umiestnená na verejne dostupnom mieste.

Hlavné telefónne prípojky sú účastnícke prípojky ako súbor technických prostriedkov prístupovej siete verejnej telefónnej služby v pevnej sieti ústredňového zakončenia príslušného uzla služieb.

Mobilné telefóny sú účastnícke prípojky verejnej rádiotelefónnej siete (NMT- Nordic Mobile Telephone, GSM - Global system of Mobile communication), ktorej volacie číslo je zaregistrované v organizácii prevádzkujúcej verejnú rádiotelefónnu sieť NMT, GSM.

SMS je služba krátkych správ umožňujúca posielať znakové správy do telefónov.

MMS je služba zasielania multimediálnych správ mobilným telefónom ako napr. text, farebné digitálne fotografie, zvukové záznamy, melódie, viacobrázkové dokumenty na iný telefón alebo zariadenie, ktoré túto službu podporuje.

Internet je komplexná počítačová sieť, ktorá umožňuje komunikáciu medzi verejnými a súkromnými sieťami na rôznych typoch komunikačných médií a rôznych technických platformách.

Zdroj údajov

Všetky publikované údaje sú výsledkom štatistických zisťovaní vykonaných ŠÚ SR, okrem výkonových údajov za pošty a telekomunikácie, ktoré ŠÚ SR preberá z Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR. Širšie informácie možno získať v Ročenke dopravy, pôšt a telekomunikácií.

/wps/portal/ext/themes/sectoral/information/metadata Informácie a komunikácia Z6_VLP8BB1A0G7T10INNSUV8Q38L1 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Štatistiky /Odvetvové štatistiky /Informácie a komunikácia /Metaúdaje