Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
PortalSubmenuPortlet
Vybrané trhové služby
Print Mail PDF TW FB WA

Vybrané trhové služby

15.04.2013 | | Počet zobrazení: 126847

Služby sú definované ako doplňujúce činnosti ekonomiky. Tento sektor je charakterizovaný paletou rôznorodých činností: činnosti v oblasti nehnuteľností, prenájom strojov a tovaru, počítačové a súvisiace činnosti, účtovníctvo a daňové poradenstvo, právne poradenstvo, architektonické a inžinierske činnosti, technické testovanie a analýzy, reklamné činnosti, prieskum trhu, nábor pracovných síl, ako aj rôzne osobné služby.

Hlavnými charakteristikami sektoru služieb sú: nehmotná produkcia, interakcia medzi poskytovateľom služby a zákazníkom a znalostná náročnosť služieb.

Služby sú poskytované podnikom, riadiacim orgánom ako nástroj pri výrobe alebo pri riadení, ako aj domácnostiam.


/wps/portal/ext/themes/sectoral/selected/about Vybrané trhové služby Z6_VLP8BB1A0G7T10INNSUV8Q3O64 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Štatistiky /Odvetvové štatistiky /Vybrané trhové služby /O téme