Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Bulletin MMF

Bulletin MMF

Posledná aktualizácia: 08.04.2016

Všeobecné informácie o špeciálnom štandarde

Špeciálny štandard pre šírenie údajov (ďalej len Špeciálny štandard) vypracoval Medzinárodný menový fond v roku 1996. Stanovuje zásady zverejňovania ekonomických a finančných údajov pre krajiny, ktoré sa k jeho uplatňovaniu dobrovoľne prihlásia.

Slovenská republika pristúpila k projektu rozhodnutím vlády z 27. augusta 1996. Z pristúpenia vyplynula pre Slovenskú republiku v prvej etape povinnosť vypracovať metaúdaje a sumárne metodiky 17 ekonomických a finančných údajových kategórií a pravidelne oznamovať Kalendár prvého zverejnenia údajov na najbližšie štyri mesiace. Metaúdaje a sumárne metodiky Slovenska MMF oficiálne zverejnil začiatkom októbra 1998. V druhej etape boli zúčastnené krajiny povinné vypracovať a sprístupniť verejnosti Národnú sumárnu stránku údajov, obsahujúcu číselné údaje za referenčné a predchádzajúce časové obdobie a hyperlinky na internetové stránky ŠÚ SR, MF SR a NBS.

Metaúdaje a sumárne metodiky Slovenskej republiky sú spolu s ďalšími krajinami - prispievateľmi, zverejnené v elektronickom Bulletine MMF (Dissemination Standards Bulletin Board - DSBB). V prípade zmeny ich obsahu sú pravidelne aktualizované. Súčasťou DSBB je aj Kalendár prvého zverejnenia údajov a hyperlink s prepojením na Národnú sumárnu stránku údajov.

Národným koordinátorom prác, vyplývajúcich pre Slovensko zo Špeciálneho Štandardu, je Štatistický úrad SR. Zároveň je gestorom údajových kategórií reálneho sektora, zahraničného obchodu a obyvateľstva. Pri vypracovávaní a aktualizácii metaúdajov, príprave a zverejňovaní číselných údajov na Národnej sumárnej stránke údajov spolupracuje s Národnou bankou Slovenska (gestoruje údajové kategórie finančného a zahraničného sektora s výnimkou zahraničného obchodu) a Ministerstvom financií SR (gestor údajových kategórií fiškálneho sektora a indexu cien akcií spolu s Burzou cenných papierov).

Medzinárodný menový fond priebežne monitoruje dodržiavanie zásad Špeciálneho štandardu v praxi jednotlivých krajín. Na zistené nedostatky okamžite upozorňuje národného koordinátora príslušnej krajiny.

/wps/portal/ext/themes/special/bmmf Bulletin MMF Z6_VLP8BB1A0G7T10INNSUV8Q3IE7 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Štatistiky /Špeciálne oblasti /Bulletin MMF