Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Štandard MMF - SDDS Plus

Štandard MMF - SDDS Plus

Posledná aktualizácia: 07.10.2019

Všeobecné informácie o špeciálnom štandarde

Špeciálny štandard SDDS Plus pre šírenie údajov (Special Data Dissemination Standard Plus - ďalej len SDDS Plus) zaviedol Medzinárodný menový fond v roku 2012 ako nástroj na poskytovanie ekonomických a finančných údajov členských krajín na podporu národnej a medzinárodnej finančnej stability.

Od roku 1998 Slovenská Republika zverejňovala údaje v rámci štandardu SDDS. SR poskytovala údaje, metaúdaje a sumárne metodiky za 21 údajových kategórií v štruktúre predpísanej MMF a zverejňovala údaje pre všetky tieto kategórie na Národnej sumárnej stránke údajov.

Slovenská Republika sa 16. septembra 2019 stala prispievateľom štandardu SDDS Plus. Požiadavky na rozsah, periodicitu a včasnosť a dĺžku časových radov pre údajové kategórie požadované v rámci SDDS Plus sú prísnejšie ako pri štandarde SDDS. Slovensko plne dodržiava požiadavky predpísané pre údajové kategórie SDDS a zverejňuje metaúdaje, sumárne metodiky a údaje aj za 9 nových údajových kategórií SDDS Plus. Prispievajúce krajiny sú povinné zverejňovať údaje aj vo formáte SDMX, ktorý umožňuje automatickú výmenu a zdieľanie štatistických údajov.

Na národnej úrovni údaje poskytujú Štatistický úrad SR, Národná banka Slovenska a Ministerstvo Financií SR. Koordinátorom prác za SR je ŠÚ SR, ktorý spolupracuje s uvedenými inštitúciami pri vypracovávaní a aktualizácii metaúdajov a metodík za poskytované údajové kategórie štandardu. ŠÚ SR súčasne gestoruje obsah
Národnej sumárnej stránky údajov, prostredníctvom ktorej sú zverejňované údaje za Slovenskú republiku podľa termínov naplánovaných v Kalendári prvého zverejnenia údajov.

Metaúdaje a sumárne metodiky za údajové kategórie Slovenskej republiky sú spolu s ďalšími prispievajúcimi krajinami zverejnené v elektronickom Bulletine MMF (Dissemination Standards Bulletin Board – DSBB). V súlade s požiadavkami MMF sú aktualizované v prípade akýchkoľvek zmien v ich obsahu. Bulletin obsahuje aj Kalendáre prvého zverejnenia údajov a prístup na Národné sumárne stránky údajov jednotlivých krajín – prispievateľov SDDS Plus.

Medzinárodný menový fond pravidelne monitoruje dodržiavanie zásad Štandardu SDDS Plus v praxi jednotlivých krajín. Mesačný monitoring je zasielaný národnému koordinátorovi príslušnej krajiny a je zahrnutý do výročných správ hodnotiacich dodržiavanie štandardu prispievajúcimi krajinami.

/wps/portal/ext/themes/special/bmmf Štandard MMF - SDDS Plus Z6_VLP8BB1A0G7T10INNSUV8Q3IE7 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Štatistiky /Špeciálne oblasti /Štandard MMF - SDDS Plus