Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Metaúdaje za Slovenskú republiku šírené v rámci SDDS

Metaúdaje za Slovenskú republiku šírené v rámci SDDS

Posledná aktualizácia: 11.10.2016

Reálny sektor

Národné účty referenčné metaúdaje metodika
Priemyselná produkcia referenčné metaúdaje metodika
Trh práce
Zamestnanosť referenčné metaúdaje metodika
Nezamestnanosť referenčné metaúdaje metodika
Mzdy referenčné metaúdaje metodika
Cenové indexy
Spotrebiteľské ceny referenčné metaúdaje metodika
Ceny priemyselných výrobcov referenčné metaúdaje metodika

Fiškálny sektor

Operácie verejnej správy a verejného sektora referenčné metaúdaje metodika
Operácie ústrednej správy referenčné metaúdaje metodika
Dlh ústrednej správy referenčné metaúdaje metodika

Finančný sektor

Analytické účty bankového sektora referenčné metaúdaje metodika
Analytické účty centrálnej banky referenčné metaúdaje metodika
Úrokové sadzby referenčné metaúdaje metodika
Akciový trh: akciový index referenčné metaúdaje metodika

Zahraničný sektor

Platobná bilancia referenčné metaúdaje metodika
Devízové rezervy a cudzomenová likvidita referenčné metaúdaje metodika
Zahraničný obchod referenčné metaúdaje metodika
Medzinárodná investičná pozícia referenčné metaúdaje metodika
Zahraničná zadĺženosť referenčné metaúdaje metodika
Výmenné kurzy referenčné metaúdaje metodika

Obyvateľstvo

referenčné metaúdaje metodika

/wps/portal/ext/themes/special/bmmf/list Metaúdaje za Slovenskú republiku šírené v rámci SDDS Z6_VLP8BB1A0G7T10INNSUV8Q3A25 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Štatistiky /Špeciálne oblasti /Bulletin MMF /Prehľad údajových kategórií