Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
Živočíšna výroba, predaj výrobkov z prvovýroby a bilancia plodín, 3. štvrťrok 2018

Živočíšna výroba, predaj výrobkov z prvovýroby a bilancia plodín, 3. štvrťrok 2018

Last update: 23.11.2018
Živočíšna výroba, predaj výrobkov z prvovýroby a bilancia plodín
Publisher: Ústredie ŠÚ SR
Topic: Odvetvové štatistiky
Domain: Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov
Publish Date: 23.11.2018
Periodicity: Štvrťročne
Language versions: SK
Number of pages: 25
Publication code: 50718

Stavy hospodárskych zvierat, úžitkovosť, reprodukcia a obrat stáda, predaj živočíšnych výrobkov od prvovýrobcov v hodnotových a hmotnostných jednotkách. Počty hospodárskych zvierat aj podľa okresov. Údaje o príjme, výdaji a zásobách jednotlivých druhov plodín za všetky poľnohospodárske podniky s rastlinnou výrobou za SR a podľa krajov polročne.


Živočíšna výroba, predaj výrobkov z prvovýroby a bilancia plodín, 3. štvrťrok 2018 Z6_Q7I8BB1A0075D0IJUDQGS91040 /Štatistický úrad SR - Home /Products /Publications of the Catalogues /Detail