Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Živočíšna výroba, predaj výrobkov z prvovýroby a bilancia plodín, 3. štvrťrok 2021
Print Mail TW FB WA

Živočíšna výroba, predaj výrobkov z prvovýroby a bilancia plodín, 3. štvrťrok 2021

Posledná aktualizácia: 26.11.2021
Živočíšna výroba, predaj výrobkov z prvovýroby a bilancia plodín
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Odvetvové štatistiky
Okruh: Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov
Dátum publikovania: 26.11.2021
Periodicita: Štvrťročne
Jazykové verzie: SK
Počet strán: 26
Kód publikácie: 50721

Stavy hospodárskych zvierat, úžitkovosť, reprodukcia a obrat stáda, predaj živočíšnych výrobkov od prvovýrobcov v hodnotových a hmotnostných jednotkách. Počty hospodárskych zvierat aj podľa okresov. Údaje o príjme, výdaji a zásobách jednotlivých druhov plodín za všetky poľnohospodárske podniky s rastlinnou výrobou za SR a podľa krajov polročne.


  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Živočíšna výroba, predaj výrobkov z prvovýroby a bilancia plodín, 3. štvrťrok 2021 Z6_Q7I8BB1A0075D0IJUDQGS91040 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg publikácií /Detail