Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Výsledky štvrťročných zisťovaní v priemysle SR a výroba vybraných výrobkov za 4. štvrťrok 2020
Print Mail TW FB WA

Výsledky štvrťročných zisťovaní v priemysle SR a výroba vybraných výrobkov za 4. štvrťrok 2020

Posledná aktualizácia: 05.03.2021
Výsledky štvrťročných zisťovaní v priemysle SR a výroba vybraných výrobkov/Results of Quarterly Surveys in Industry and Production of Selected Goods
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Odvetvové štatistiky
Okruh: Priemysel
Dátum publikovania: 05.03.2021
Periodicita: Štvrťročne
Jazykové verzie: SK/EN
Počet strán: 69
Kód publikácie: 51221

Vývoj vybraných ukazovateľov (počet zamestnancov, mzdy, mzdové prostriedky, odpracované hodiny, finančné ukazovatele) v priemysle SR podľa SK NACE Rev. 2, špeciálnych zoskupení priemyselných odvetví SK NACE Rev. 2 a podľa hlavných priemyselných zoskupení. Výroba vybraných výrobkov podľa zoznamu PRODSLOV v jednotlivých mesiacoch a štvrťrokoch v agregácii za SR.

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Výsledky štvrťročných zisťovaní v priemysle SR a výroba vybraných výrobkov za 4. štvrťrok 2020 Z6_Q7I8BB1A0075D0IJUDQGS91040 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg publikácií /Detail