Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2020
Print Mail TW FB WA

Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2020

Posledná aktualizácia: 01.07.2021
Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2020
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Súborné produkty
Okruh: Súborné produkty
Dátum publikovania: 01.07.2021
Periodicita: Ročne
Jazykové verzie: SK/EN
Počet strán: 690
Kód publikácie:

Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2020 prezentuje vývoj SR do roku 2019 za viac ako 30 vecných okruhov. Údaje o demografickom, sociálnom a ekonomickom vývoji Slovenska, ako aj medzinárodné postavenie našej krajiny vo svete sú zoradené v porovnateľných časových radoch v súlade s aktualizovanými klasifikáciami. Publikácia obsahuje metodiku a definície základných ukazovateľov, ako i zdroje údajov. Súčasťou tlačenej publikácie je CD-ROM s údajmi vo formáte PDF.

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2020 Z6_Q7I8BB1A0075D0IJUDQGS91040 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg publikácií /Detail