Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
Definitívne údaje o úrode poľnohospodárskych plodín a zeleniny v SR za rok 2020
Print Mail TW FB WA

Definitívne údaje o úrode poľnohospodárskych plodín a zeleniny v SR za rok 2020

Last update: 26.03.2021
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Publisher: Ústredie ŠÚ SR
Topic: Odvetvové štatistiky
Domain: Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov
Publish Date: 26.03.2021
Periodicity: Ročne
Language versions: SK
Number of pages: 24
Publication code: 50921

Celková úroda a hektárová úroda, zberové plochy jednotlivých plodín, výmera a veková štruktúra vinohradov, osev ozimín, úroda zeleniny za SR a podľa krajov.


  • Issued by :

  • Statistical Office of the SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovak Republic
  • Information Services :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Definitívne údaje o úrode poľnohospodárskych plodín a zeleniny v SR za rok 2020 Z6_Q7I8BB1A0075D0IJUDQGS91040 /Štatistický úrad SR - Home /Products /Publications of the Catalogues /Detail