Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Hrubý obrat - Ekonomický účet - vybrané ukazovatele poľnohospodárstva za rok 2022
Print Mail TW FB WA

Hrubý obrat - Ekonomický účet - vybrané ukazovatele poľnohospodárstva za rok 2022

Posledná aktualizácia: 16.01.2024
Ilustračný obrázok
Vydavateľ: Štatistický úrad SR
Tématická oblasť: Odvetvové štatistiky
Okruh: Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov
Dátum publikovania: 29.12.2023
Periodicita: Ročne
Jazykové verzie: SK
Počet strán: 61
Kód publikácie: 50123

Publikácia je zostavená z výsledkov spracovania Ročného výkazu produkčných odvetví v poľnohospodárstve, kde do spracovania vstúpil súbor spravodajských jednotiek, podnikateľských subjektov, zapísaných do obchodného registra s počtom zamestnancov 20 a viac osôb (s prevažujúcou činnosťou poľnohospodárstvo, divízia 01 a 03 štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev.2) a organizácií s počtom zamestnancov 0 až 19 s ročnými tržbami za vlastné výkony a tovar 5 miliónov EUR a viac, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky. V publikácii sú dostupné dáta o hrubom obrate, medzispotrebe, zamestnancoch a hrubej poľnohospodárskej produkcii. Ďalej sú v nej uvedené výsledky ekonomického účtu poľnohospodárstva podľa manuálu ekonomických účtov za poľnohospodárstvo a lesníctvo, účet produkcie, účet tvorby dôchodkov, účet podnikateľského zisku, kapitálový účet a taktiež aj údaje za poľnohospodársku pracovnú silu v členení podľa regiónov a za SR spolu.

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Hrubý obrat - Ekonomický účet - vybrané ukazovatele poľnohospodárstva za rok 2022 Z6_Q7I8BB1A0075D0IJUDQGS91040 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg publikácií /Detail