Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
PortalSubmenuPortlet
Faktúry ŠÚ SR 2013

Katalóg faktúr 2013

Počet: 3201
Záznamov na stranu
Číslo faktúry Meno a priezvisko resp. obchodné meno fyzickej osoby, obchodné meno resp. názov právnickej osoby celkova hodnota faktury vratene DPH (EUR)
F_0221_11_2015_18000 Správa budov s.r.o. 20.03
F_0221_11_2014_18000 JUDr.Marcinová Iveta -27.95
F_0221_10_2016_18000 JUDr. Marcinová Iveta advokátka -26.81
F_0221_09-2017_18000 Stredoslovenská energetika a.s. 23.6
F_0220_12_2018_18000 Slovak Telekom a.s. 15.1
F_0220_12_2013_18000 Regionál.úrad verej. zdravot. 52.15
F_0220_11_2015_18000 Správa budov s.r.o. 50.9
F_0220_11_2014_18000 Regionálny úrad verejného zdravotníctva 28.16
F_0220_10_2016_18000 Regionálny úrad verejného zdravotníctva 16.0
F_0220_09-2017-18000 Profit real s.r.o. 2530.25
F_0219_12_2018_18000 Slovnaft a.s. 1110.42
F_0219_12_2013_18000 Harmanec Kuvert 22.2
F_0219_11_2015_18000 Profit real s.r.o. 278.83
F_0219_11_2014_18000 Slovenská sporiteľňa a.s. 17.2
F_0219_10_2016_18000 Softip a.s. 132.66
F_0219_09-2017_18000 Motor- Car Košice s.r.o. 555.97
F_0218_12_2018_18000 Petit press a.s. 57.15
F_0218_12_2013_18000 Profit real s.r.o. 2579.15
F_0218_11_2015_18000 Slovak Telecom a.s. 686.35
F_0218_11_2014_18000 Slovenská sporiteľňa a.s. 14.72
F_0218_10_2016_18000 Auto Gabriel s.r.o. 73.87
F_0218_09_2017_18000 Správa budov s.r.o. 50.9
F_0217_12_2018_18000 JUDr. Simona Marcinová advokátka -24.84
F_0217_12_2013_18000 slovenská pošta a.s. 57.15
F_0217_11_2015_18000 Profit real s.r.o. 298.75
Záznamov na stranu
/wps/portal/ext/aboutus/economy/invoices/2013 Faktúry ŠÚ SR 2013 Z6_VLP8BB1A08KID0A4K6J36G3425 /Štatistický úrad SR - Home /About us /no_economy /Faktúry ŠÚ SR /no_invoices2013