Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Európske magisterské štúdium v oblasti štátnej štatistiky (EMOS)
Print Mail PDF TW FB WA

Európske magisterské štúdium v oblasti štátnej štatistiky (EMOS)

Posledná aktualizácia: 18.09.2019 | Počet zobrazení: 57715

Európske magisterské štúdium v oblasti štátnej štatistiky (EMOS) je sieť magisterských programov, ktoré poskytujú postgraduálne vzdelávanie v oblasti štátnej štatistiky na európskej úrovni. EMOS je spoločný projekt univerzít a tvorcov údajov v Európe. Po dvoch výzvach na predkladanie žiadostí sieť zahŕňa viac ako 32 programov v 19 krajinách.

EMOS bol vytvorený za účelom posilnenia spolupráce v rámci akademickej obce a tvorcov štátnej štatistiky a rozvoja odborníkov schopných pracovať s európskymi štatistickými údajmi na rôznych úrovniach v rýchlo sa meniacom produkčnom systéme 21. storočia. Absolventi, ktorí získajú magisterský titul EMOS, sa oboznámia so systémom štátnej štatistiky, produkčnými modelmi, štatistickými metódami a disemináciou.

Univerzity, ktoré ponúkajú magisterské tituly EMOS, aktívne spolupracujú s národnými štatistickými inštitúciami s cieľom znížiť rozdiely medzi teóriou a praxou. Primerané témy pre diplomovú prácu, stáže v oblasti štátnej štatistiky, workshopy a webináre EMOS ponúkajú potrebné zručnosti a vedomosti pre štatistikov zajtrajška v oblasti štátnej štatistiky.

Podrobnejšie informácie:  EMOS homepage


/wps/portal/ext/aboutus/ess/ess.emos Európske magisterské štúdium v oblasti štátnej štatistiky (EMOS) Z6_VLP8BB1A0OF800QO03KEE8JMM7 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /O nás /Európsky štatistický systém /Európske magisterské štúdium v oblasti štátnej štatistiky (EMOS)