Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Národný štatistický systém
Print Mail PDF TW FB WA

Národný štatistický systém

Posledná aktualizácia: 07.07.2021 | Počet zobrazení: 60869

Podľa § 4, 8 a 11 zákona o štátnej štatistike č. 540/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, úlohy štátnej štatistiky vykonávajú orgány vykonávajúce štátnu štatistiku, ktorými sú

a iné orgány vykonávajúce štátnu štatistiku:

Fungovanie národného štatistického systému si vyžaduje organizované pôsobenie jeho zložiek v oblasti štatistiky a zvlášť voči orgánom Európskej únie. Jeho koordinácia zo zákona pripadá Štatistickému úradu SR ako ústrednému orgánu štátnej správy pre oblasť štatistiky a kontaktné miesto pre Komisiu (Eurostat) v rámci európskeho štatistického systému.


/wps/portal/ext/aboutus/national Národný štatistický systém Z6_VLP8BB1A08SIE0AQKQUH4R2EJ4 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /O nás /Národný štatistický systém