Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
Po 17 rokoch počet zomretých v SR prevýšil počet narodených, rast počtu obyvateľov zachránila migrácia
Print Mail TW FB WA

Po 17 rokoch počet zomretých v SR prevýšil počet narodených, rast počtu obyvateľov zachránila migrácia

Last update: 16.04.2021
Ilustračný obrázok
Publisher: Ústredie ŠÚ SR
Publish Date: 15.04.2021

Prirodzený úbytok obyvateľov v roku 2020 bol zapríčinený rastom úmrtnosti a miernym poklesom počtu narodených. Slovensko zvýšilo počet obyvateľov len vďaka výraznejšiemu prírastku zo zahraničného sťahovania.

Ku koncu roka 2020 mala Slovenská republika 5 459 781 obyvateľov, z toho bolo 49 % mužov a 51 % žien. Počet obyvateľov medziročne vzrástol, ale menej ako po predošlé roky – len o 1 908 osôb.

Ako vyplýva z najnovších demografických dát zverejnených Štatistickým úradom SR, v predošlých desiatich rokoch rástol počet obyvateľov Slovenska dynamickejšie, ročne pribúdalo od 5- do 12-tisíc obyvateľov.

Nárast celkového počtu obyvateľov SR v roku 2020 sa podarilo dosiahnuť len vďaka migračnému prírastku, teda skutočnosti, že počet prisťahovaných výraznejšie prevýšil skupinu vysťahovaných zo SR. Prirodzený prírastok obyvateľstva, ako rozdiel medzi počtom narodených a zomretých, mal totiž po 17 rokoch mínusovú bilanciu, Slovensko teda zaznamenalo prirodzený úbytok obyvateľstva.

„Je to dôsledok vplyvu situácie spojenej s pandémiou vírusu COVID-19. Na Slovensku zomrelo v minulom roku výrazne viac ľudí, ako sa narodilo, takže prvýkrát od roku 2003 došlo k prirodzenému úbytku obyvateľstva, a to o 2 439 osôb,“ zdôrazňuje Zuzana Podmanická, riaditeľka odboru štatistiky obyvateľstva ŠÚ SR.

Celkový počet obyvateľov v krajine a ich prírastok či úbytok ovplyvňujú dva základné ukazovatele – prirodzený prírastok ako rozdiel medzi počtom narodených a zomretých a migračný prírastok – čo je zasa rozdiel počtu vysťahovaných a prisťahovaných do krajiny.

Ilustračný obrázok - graf

Prirodzený úbytok - rozhodol zvýšený počet úmrtí

Počet úmrtí dosiahol vlani 59,1 tisíca osôb a narodilo sa 56,7 tisíca živých detí. Počet zomretých, najmä pod vplyvom rastúcej úmrtnosti v poslednom štvrťroku spojenom s pandémiou COVID-19, bol medziročne vyšší o 5,9 tisíca osôb, čo je viac ako o 10 %. Nárast je viditeľný aj v porovnaní s priemerom počtu zomretých v predošlých piatich rokoch tiež o vyše 10 %.

Súčasne už tretí rok po sebe pokračoval v SR trend poklesu počtu živonarodených detí. Na celom území Slovenska sa v minulom roku narodilo 56 650 detí, čo bolo o 404 živonarodených menej ako v roku 2019. Súčasne bol počet narodených detí nižší ako priemer predošlých piatich rokov (2015 až 2019), keď sa ročne rodilo v priemere 57,2 tisíca živonarodených detí.

Vlaňajší rok sa tak stal rokom prirodzeného úbytku obyvateľstva. Naposledy prišlo k tomuto javu v rokoch 2001 až 2003, čo boli dosiaľ jediné tri roky prirodzeného úbytku obyvateľstva od vzniku druhej svetovej vojny. „Objektívne porovnanie vývoja v čase umožňuje miera prirodzeného úbytku či prírastku obyvateľstva, teda prepočet na tisíc respektíve na stotisíc obyvateľov. Vlaňajší prirodzený úbytok 45 ľudí na 100-tisíc obyvateľov Slovenska bol vyšší ako úbytky na začiatku milénia,“ zdôrazňuje Zuzana Podmanická.

Ilustračný obrázok - graf

Rast počtu obyvateľov potiahla migrácia

To, že sa krajina celkovo nedostala do červených čísel, a teda k celkovému historickému úbytku obyvateľstva, zachránila vonkajšia migrácia. Počet prisťahovaných prevýšil počty vysťahovaných o 4 347 osôb, migračné saldo tak v roku 2020 dosiahlo kladnú hodnotu. Na Slovensko sa totiž vlani na trvalý pobyt prisťahovalo 6,8 tisíca ľudí, čo je menej ako v roku 2019, a tiež menej ako priemer v predošlých piatich rokoch.

Je potrebné zdôrazniť, že až 58,2 % prisťahovaných tvorili Slováci. Epidemiologická situácia spôsobená ochorením COVID-19 sa podpísala aj pod túto oblasť, keď ovplyvnila návraty veľkého počtu Slovákov zo zahraničia. Súčasne rok spojený s pandémiou koronavírusu spomalil sťahovanie do zahraničia, počet vysťahovaných klesol na najnižšiu hodnotu od roku 2012, zo SR sa vysťahovalo len vyše 2,4 tisíca osôb.

„Výrazné celospoločenské opatrenia počas koronakrízy mohli mať brzdiaci vplyv aj na to, koľko ľudí sa k nám prisťahovalo na trvalý pobyt a koľko, naopak, z neho vysťahovalo, teda na vonkajšiu migráciu,“ potvrdzuje Zuzana Podmanická, riaditeľka odboru štatistiky obyvateľstva ŠÚ SR.

Ilustračný obrázok - graf

Ilustračný obrázok - graf

Video s vyjadreniami Zuzany Podmanickej, riaditeľky odboru štatistiky obyvateľstva ŠÚ SR k téme.Zdroje informácií k téme:

Tabuľky v centrálnej databáze ŠÚ SR – DATAcube.:

Prehľad stavu a pohybu obyvateľstva - SR-oblasť-kraj-okres, m-v [om7011rr]
Stav obyvateľstva (SR, kraje, okresy, mestá a vidiek, Bratislava a Košice) od roku 1996 do roku 2020. Obsahuje rôzne demografické ukazovatele ovplyvňujúce stav obyvateľstva (napr. narodení, zomretí, prisťahovaní i vysťahovaní) v absolútnych hodnotách aj v podieloch na tisíc obyvateľov (hrubé miery).

Prehľad stavu a pohybu obyvateľstva - obce [om7010rr]
Demografické ukazovatele o stave obyvateľstva, počte narodených, zomretých, prisťahovaných i vysťahovaných od roku 1996 do roku 2020. Absolútne a podielové demografické dáta sú za jednotlivé obce podľa ich začlenenia do okresov.

Ďalšie demografické údaje k téme nájdete v dátových kockách:

Prehľad stavu a pohybu obyvateľstva podľa pohlavia - SR-oblasť-kraj-okres, m-v [om7013rr]

Prehľad stavu a pohybu obyvateľstva podľa pohlavia - obce [om7012rr]

  • Issued by :

  • Statistical Office of the SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovak Republic
  • Information Services :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

While publishing of the whole information report or its parts, please state the source of information, the Statistical Office of the Slovak Republic


/wps/portal/ext/aboutus/office.activites/officeNews Po 17 rokoch počet zomretých v SR prevýšil počet narodených, rast počtu obyvateľov zachránila migrácia Z6_Q7I8BB1A00MKC0I3IHQBAR1412 /Štatistický úrad SR - Home /About us /Activities of Statistics /News detail