Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
Oprava spojovacej terasy, omietky na fasáde pod terasou a balkóna apartmánu v kaštieli v Klátovej Novej Vsi

Predmet zákazky:  Oprava spojovacej terasy, omietky na fasáde pod terasou a balkóna apartmánu v kaštieli v Klátovej Novej Vsi

Výzva na predkladanie cenových ponúk
Príloha
Príloha
Príloha
Predkladanie ponúk do
26.08.2016
Úspešný uchádzač
Ladislav Novotný - Novostav, Klátova Nová Ves 339,
Dátum zadania zákazky
Sep 26, 2016
Predpokladaná hodnota zákazky
6 088 eur
/wps/portal/ext/aboutus/public.procurement/low.job.18.4.detail Oprava spojovacej terasy, omietky na fasáde pod terasou a balkóna apartmánu v kaštieli v Klátovej Novej Vsi Z6_VLP8BB1A0GD000APNPELD521H2 /Štatistický úrad SR - Home /About us /no_public.procurement /no_low.job.18.4