Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
Vyhlásenie o prístupnosti DATAcube.
Print Mail TW FB WA

Vyhlásenie o prístupnosti DATAcube.

Last update: 15.12.2020

Štatistický úrad Slovenskej republiky má záujem zabezpečiť prístupnosť svojho webového sídla v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012.

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo https://datacube.statistics.sk.

Stav súladu

Toto webové sídlo je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 vzhľadom na prvky nesúladu uvedené nižšie.

Neprístupný obsah

Obsah uvedený nižšie nie je prístupný z týchto dôvodov:

Nesúlad so smernicou (EÚ) 2016/2012 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora:

  1. Kritériá úspechu 3.1.1 STANDARD INFO (LEVEL AA) neboli splnené - HTML element neobsahuje language atribút.
  2. Kritériá úspechu 4.1.2 NAME, ROLE, VALUE (LEVEL A) neboli splnené - Ovládací prvok formulára, ktorý nemá platný „názov“ prístupového rozhrania API. Element textinput nemá pre prístupové rozhranie API k dispozícii názov. Platné názvy sú: label element, title undefined, aria-label undefined, aria-labelledby undefined. (Vadin) 2x + 1x select
  3. Kritériá úspechu 1.3.1 INFO AND RELATIONSHIPS (LEVEL A) neboli splnené - pole formulára by malo byť nejakým spôsobom označené. 2x + 1x select
  4. Kritériá úspechu 1.3.1 INFO AND RELATIONSHIPS (LEVEL A) neboli splnené - Rola prvku je „prezentácia“, ale obsahuje podradené prvky so sémantickým významom.

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované 10.11.2020.

Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 bolo vykonané samohodnotením.

Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované 10.11.2020.

Spätná väzba a kontaktné informácie

V prípade akýchkoľvek problémov s prístupnosťou webového sídla nás, prosím, kontaktujte na e-mailovej adrese: portal@statistics.sk. Správcom a prevádzkovateľom webového sídla je Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu na e-mailovej adrese: standard@vicepremier.gov.sk


/wps/portal/ext/aboutus/webpage/terms/datacube Vyhlásenie o prístupnosti DATAcube. Z6_VLP8BB1A0GQU30QD42R75J3SJ5 /Štatistický úrad SR - Home /About us /Website /Conditions for using statistical information of the SO SR /Accessibility statement DATAcube.