Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
Rotator
Aktuality - minimalizované
Vybrané Publikacie na Home
Ilustračný obrázok

Slovenská republika v číslach 2021

Informatívno-propagačná publikácia poskytujúca vybrané štatistické informácie z oblasti demografického, ekonomického a sociálneho vývoja Slovenska...

Ilustračný obrázok

Štatistická správa o základných vývojových tendenciách v hospodárstve SR v 2. štvrťroku 2021

Analýza vývoja základných makroekonomických ukazovateľov (hrubý domáci produkt, zamestnanosť, nezamestnanosť, mzda),...

Ilustračný obrázok

EU SILC 2020 - Indikátory chudoby a sociálneho vylúčenia

Publikácia „EU SILC 2020 - Indikátory chudoby a sociálneho vylúčenia“ poskytuje prehľad o základných indikátoroch chudoby a sociálneho vylúčenia...

Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2020

Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2020

Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2020 prezentuje vývoj SR do roku 2019 za viac ako 30 vecných okruhov.

Grafy - s iframe

GRAFY

Tempo rastu HDP

  • Tempo rastu HDP

Nezamestnanosť

  • Nezamestnanosť

Miera inflácie

  • Miera inflácie

Priemerná mesačná mzda

  • Priemerná mesačná mzda
Kľúčové ukazovatele

Kľúčové ukazovatele

  • Kľúčové ukazovatele
Aktuálne ekonomické údaje
Kalendár udalostí homePage
  • Kalendár udalostí

December 2021
Po Ut Str Štv Pi So Ne
29
30
1
2
3

03.12.2021

- Výstavba bytov v 3. štvrťroku 2021
- Tvorba hrubého kapitálu v 3. štvrťroku 2021
- Finančné hospodárenie korporácií v 3. štvrťroku 2021
- Nezamestnanosť v 3. štvrťroku 2021
- Zamestnanosť v 3. štvrťroku 2021
- Priemerná mesačná mzda zamestnanca národného hospodárstva v 3. štvrťroku 2021
- Hrubý domáci produkt v 3. štvrťroku 2021
- Tržby za vlastné výkony a tovar vo vnútornom obchode v októbri 2021
- Priemerné ceny pohonných látok v SR - 47. týždeň 2021

4
5
6
7
8
9

09.12.2021

- Podrobné údaje zahraničného obchodu v septembri a za deväť mesiacov roku 2021
- Vývoj zahraničného obchodu v októbri a za desať mesiacov roku 2021

10

10.12.2021

- Stavebná produkcia v októbri 2021
- Priemyselná produkcia v októbri 2021
- Priemerné ceny pohonných látok v SR - 48. týždeň 2021

11
12
13

13.12.2021

- Tržby za vlastné výkony a tovar vo vybraných odvetviach v októbri 2021
- Zamestnanosť a priemerná mesačná mzda vo vybraných odvetviach v októbri 2021

14

14.12.2021

- Vývoj jadrovej a čistej inflácie v novembri 2021
- Vývoj spotrebiteľských cien novembri 2021

15

15.12.2021

- Nové objednávky v priemysle v októbri 2021

16
17

17.12.2021

- Harmonizované indexy spotrebiteľských cien v novembri 2021
- Priemerné ceny pohonných látok v SR - 49. týždeň 2021

18
19
20

20.12.2021

- Vývoj cien vo výrobnej sfére v novembri 2021

21
22

22.12.2021

- Vývoj cestovného ruchu v ubytovacích zariadeniach SR v októbri 2021

23
24
25
26
27
28
29
30

30.12.2021

- Konjunkturálny prieskum v priemysle v decembri 2021
- Spotrebiteľská atmosféra na Slovensku v decembri 2021
- Konjunkturálny prieskum v službách v decembri 2021
- Konjunkturálny prieskum v obchode v decembri 2021
- Konjunkturálny prieskum v stavebníctve v decembri 2021
- Indikátor ekonomického sentimentu v decembri 2021

31

31.12.2021

- Priemerné ceny pohonných látok v SR - 50. týždeň 2021

1
2
Dolný banner na homePage

/wps/portal/ext/home Štatistický úrad SR - Úvodná stránka Z6_Q7I8BB1A08NRE0ITAPGRJ41045 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka