Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Vzory štatistických formulárov
Print Mail PDF TW FB WA

Vzory štatistických formulárov

Posledná aktualizácia: 09.05.2023 | Počet zobrazení: 29706

Štatistický úrad Slovenskej republiky uviedol do prevádzky nové, optimalizované webové sídlo Zber štatistických údajov (eZber).

Na novú lokalitu eZber bol presunutý takmer celý obsah k téme Metaúdaje:

Ak si želáte navštíviť novú lokalitu pre Metaúdaje, prejdite, prosím, na stránku Zber štatistických údajov.

Po modernizácii stránok Slovníka pojmov a Správ o kvalite bude aj tento obsah presunutý na novú lokalitu.

Správy o kvalite národných účtov nájdete na novom webovom sídle./wps/portal/ext/metadata/Vzory%20%C5%A1tatistick%C3%BDch%20formul%C3%A1rov Vzory štatistických formulárov Z6_VLP8BB1A08DO006SVRI7S61016 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Metaúdaje /Vzory štatistických formulárov