Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
Správy o kvalite - Národné účty
Print Mail TW FB WA

Správy o kvalite - Národné účty

Last update: 09.05.2023

Štatistický úrad Slovenskej republiky uviedol do prevádzky nové, optimalizované webové sídlo Zber štatistických údajov (eZber).

Na novú lokalitu eZber bol presunutý takmer celý obsah k téme Metaúdaje:

Ak si želáte navštíviť novú lokalitu pre Metaúdaje, prejdite, prosím, na stránku Zber štatistických údajov.

Po modernizácii stránok Slovníka pojmov a Správ o kvalite bude aj tento obsah presunutý na novú lokalitu.

Správy o kvalite národných účtov nájdete na novom webovom sídle./wps/portal/ext/metadata/qreports/home.metadata.q_report Správy o kvalite - Národné účty Z6_VLP8BB1A0OEL30Q21U2T0T0CO3 /Štatistický úrad SR - Home /Metadata /Quality Reports /Quality reports - National Accounts