Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Terminologický slovník
Print Mail TW FB WA

Terminologický slovník

Posledná aktualizácia: 19.02.2020

Terminologická komisia Štatistického úradu SR je zriadená na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 399 z 3. júna 1997 predsedom úradu. Jej úlohou je ustaľovanie a zjednocovanie jednotnej odbornej terminológie v oblasti štatistiky a jej používanie v ústnej i písomnej podobe v rámci celého úradu a navonok voči všetkým používateľom. Komisia sa pravidelne stretáva a je otvorená aj rokovaniam s odbornou verejnosťou s cieľom flexibilne reagovať na terminologické podnety nielen z interného, ale aj z externého prostredia.

Komisia zintenzívnila svoju činnosť v roku 2017 a jej výsledkom je prvá verzia terminologického slovníka, ktorý obsahuje najčastejšie používané štatistické pojmy a ich anglické a francúzske ekvivalenty. Vybrané výrazy obsahujú aj kontextový výklad, aby bolo jasné ich využitie v rôznych štatistických oblastiach. Ide o priekopnícky produkt, ktorého cieľom je prispieť k zjednocovaniu štatistickej terminológie naprieč všetkými rezortmi. Je otvorený pre ďalší vývoj, bude aktualizovaný a dopĺňaný aj na základe spätnej väzby od odbornej verejnosti a používateľov.

Terminologický slovník je dostupný na stiahnutie v Excel (.xlsx) a Open Document Spreadsheet (.ods) formáte   .zip  (zip - 140 kB)   alebo v Portable Document Format   .pdf  (pdf - 313 kB)

Podnety, pripomienky a návrhy:

Ing. František Bernadič

Predseda Terminologickej komisie úradu

e-mail: Frantisek.Bernadic@statistics.sk/wps/portal/ext/metadata/terminology.dictionary Terminologický slovník Z6_VLP8BB1A00IR60QGV218H32RG6 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Metaúdaje /Terminologický slovník